Niemcy: Polsko-niemieckie pogranicze – nowe perspektywy poznania historii miasta Forst na Łużycach

W połowie roku z sukcesem zakończony został projektu wydawniczy „Zasoby archiwalne państwa stanowego Forst-Pförten (Brody) oraz Miasta Forst (Łużyce)”. Podczas konferencji końcowej, która odbyła się14czerwca2023r.w pałacu Brühla w Brodach w powiecie żarskim, zakończono ważny projekt badawczy. Wydawnictwo jest efektem współpracy polsko-niemieckiej, realizowanej w ramach  projektu pn. „Opracowanie i publikacja wartościowych  historycznych dokumentów archiwalnych z zasobów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, dotycząca europejskiej historii polsko-niemieckiego regionu przygranicznego na terenie dawnej Własności Ziemskiej Zasieki-Brody, w dwujęzycznej publikacji”, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy  INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020 oraz Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr.

Na zaproszenie miasta Forst i gminy partnerskiej Brody , w konferencji wzięło udział 33 uczestników z Polski i Niemiec. Zaprezentowano pierwszą cześć wydawnictwa dotyczącego dawnego majątku ziemskiego Forst-Pförten. Kierownik Archiwum Miejskiego Forst (Stadtarchivs Forst) Elena Boßmeyer oraz drAdam Górski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wspólnie prowadzili badania źródłowe w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze i Archiwum Miejskim w Forst dotyczące historii regionu transgranicznego. Wybrane dokumenty zostały zdigitalizowane i opisane w książce w dwóch językach. Znajdują się w nim również obszerne artykuły o historii i zasobach archiwalnych miasta Forst i Brody w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.
Wydawnictwo gromadzi dokumenty w układzie chronologicznym i zaczyna się od dokumentu z 1508 roku należącego do potężnego na Dolnych Łużycach rodu Biebersteinerów.
Archiwum Państwowe Zielonogórskie obejmuje łącznie około7,5 km akt. Jednym z największych zbiorów archiwalnych jest tam zespół Wielka Własność Ziemska w Brodach i Zasiekach (Forst-Pförten), liczący ponad 19000 jednostek archiwalnych. Dostępny jest również obszerny zespół akt Fabryki Materiałów Wybuchowych Deutsche Sprengchemie GmbH. Najstarszy dokument w spisie magistratu miasta Forst pochodzi z 1516roku.
Dyrektor Zielonogórskiego Archiwum Państwowego Beata Grelewicz podczas konferencji końcowej ponownie nawiązała do konieczności szeroko zakrojonych i kompleksowych badań swojego archiwum oraz udostępnienia źródeł z okresu ośmiu wieków.

Burmistrz Brody, Juliusz Dudziak, powiedział, że wydawnictwo to stało się cennym źródłem wielu informacji o tożsamośći tego regionu. Dzięki cyfryzacji zasoby archiwalne są zabezpieczone także dla przyszłych pokoleń”.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu partnerów projektu, miasta Forst i gminy Brody, Archiwum Państwowego Zielona Góra, historycy, badacze z obu krajów oraz inni zainteresowani. Gościem konferencji końcowej była również dr Christine von Brühl, potomkini hrabiego Heinricha von Brühla.

Źródło

rosenstadt forst lausitz: Neue Perspektiven auf die Stadtgeschichte

Jolanta Leśniewska
AP Płock O. Kutno