CZECHY: Wystawa o edukacji archiwalnej w Czeskich Budziejowicach

Na Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach, niedaleko wejścia do budynku Rektoratu, urządzono wystawę panelową, ukazującą dzieje kształcenia w dziedzinie archiwistyki. Wystawa została przygotowana z okazji 20-lecia nauczania tego kierunku na uczelni. Uroczyste otwarcie połączone ze spotkaniem absolwentów odbyło się w piątek, 22 września.
Wystawa składa się z dziesięciu paneli, na których zwiedzający mogą przeczytać, czym jest archiwistyka i jakie jest jej znaczenie w społeczeństwie. Ukazano również przebieg i tematykę studiów, konkursów studenckich oraz wycieczek programowych. Przedstawiono wszystkich wykładowców, ich publikacje oraz udział w projektach badawczych. Znaczna część wystawy poświęcona jest absolwentom. Całość jest bogato ilustrowana fotografiami autorstwa Jana Kryezia i Jiřina Kubešová.

Do otwarcia kierunku archiwalnego przygotowywano się na Uniwersytecie w Czeskich Budziejowicach od początku tego tysiąclecia, a to miedzy innymi z uwagi na wielkie bogactwo źródłowe archiwów południowoczeskich. Także kierownictwo tychże archiwów, a więc w Třeboniu i Czeskich Budziejowicach, od początku pozytywnie ustosunkowywało się do tych planów. Po uzyskaniu niezbędnej akredytacji Ministerstwa Edukacji pierwszych dziesięciu studentów rozpoczęło rok akademicki jesienią 2003 roku. Od 2006 roku studia archiwalne prowadzone są w odrębnym Instytucie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii.
Kierownikiem Instytutu jest cały czas Marie Ryantová. „Jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy uczcić tę rocznicę i dziękuję wszystkim, którzy są odpowiedzialni za to, że studia mogą się odbywać” – mówi. W ciągu 20 lat archiwistykę na Uniwersytecie Południowych Czech ukończyło ponad stu studentów, a zdecydowana większość z nich znalazła zatrudnienie w terenie. Pracują w różnego rodzaju archiwach w całym kraju, w muzeach, instytutach naukowych czy w bibliotekach, a także w urzędach i innych instytucjach. Część z nich, jako archiwiści praktykujący, uczestniczy w nauczaniu zewnętrznym „Absolwenci sprawiają nam radość swoimi aplikacjami i osiągnięciami” – podsumowuje z dumą Ryantová.

Źródło:

ČAS: Výstava 20 let výuky oboru Archivnictví na Jihočeské univerzitě

JcTED.cz:Výstava na univerzitě připomíná obor archivnictví

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O. Jelenia Góra