MRA: Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

Od 2005 r. każdego 27 października obchodzony jest na świecie Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego. Nagrania dźwiękowe i filmowe, programy radiowe i telewizyjne tworzą niezwykle istotną bazę źródłową do dziejów XX i XXI w.  Dzień dziedzictwa Audiowizualnego ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na specjalistów i wyspecjalizowane instytucje zajmujące się ochroną tych bardzo wrażliwych źródeł historycznych. Zasoby audiowizualne to dość „kruchy” materiał archiwalny, niezwykle wrażliwy na wszelkiego rodzaju niekorzystne warunki przechowywania i łatwo ulegający degradacji i bezpowrotnej destrukcji. Dlatego istotnym jest przenoszenie go do odpowiednich formatów cyfrowych. Jedynym ratunkiem zapewniającym mu trwałości jest digitalizacja.

Tegoroczne obchody odbyły sie pod hasłem „Wasze okno na świat”  (Your window to the World /Votre fenêtre sur le monde). Inicjatorami wydarzenia są UNESCO oraz Rada Koordynacyjna Stowarzyszeń Archiwów Audiowizyualnych (Coordinating Council of Audiovisual Archives Associations). Główne działania związane z obchodami prowadzone były przez dziesięć stowarzyszeń archiwów audiowizualnych tworzących Radę Koordynacyjną (CCAAA). Materiały z obchodów nadesłane z całego świata zostały opublikowane na stronie CCAAA pt.: 2023 World Day for Audiovisual Heritage
Także na stronie internetowej UNESCO poświęconej obchodom uruchomiono serwis publikujący informacje na temat święta. Organizacja przypomniała także, że sama realizuje program „Digitalizujmy naszą wspólna historię UNESCO (Numériser notre histoire commune de l’UNESCO).
Przypomnijmy, że w ramach MRA funkcjonuje Photographic and Audiovisual Archives Working Group – PAAG (Grupa Robocza Archiwów Fotograficznych i Audiowizujalnych), której cele to:
Ustalenie podstawowych wytycznych dotyczących ingerencji w zespoły i zbiory fotograficzne i audiowizualne.
-Udostępnienie archiwistom narzędzi pracy do wykonywania prac opisowych, konserwatorskich, digitalizacyjnych itp.
– Promowanie działań i materiałów szkoleniowych.
– Stworzenie wirtualnego miejsca wymiany informacji i rozpowszechniania zasobów.
– Wprowadzenie do archiwów pytań stawianych przez użytkowników interesujących się zagadnieniami związanych z dziedzictwem fotograficznym i audiowizualnym.

Źródła:

ICA: Journée mondiale du patrimoine audiovisuel

CCAAA: 2023 World Day for Audiovisual Heritage

UNESCO: Journée mondiale du patrimoine audiovisuel

ICA: PAAG

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O. Bolesławiec

https://www.ica.org/fr/groupes-dexperts/groupe-archives-photographiques-et-audiovisuelles-paag