UKRAINA: Międzynarodowa pomoc w digitalizacji dziedzictwa audiowizualnego

Rok 2023 dla Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy to rok ważnych osiągnięć i owocnej współpracy z partnerami międzynarodowymi. Wspólnym wysiłkiem zapewnia się zachowanie i konserwację cennych dokumentów archiwalnych, odzwierciedlających historię tego kraju. Jednym z przykładów współpracy jest zakup, przez Centralne Archiwum Audiowizualne i Elektroniczne, najnowszego skanera dokumentów filmowych Cintel G3 HDR+, który był możliwy przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Funduszu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego w Strefach Konfliktów Zbrojnych ALIPH. Skaner do filmów, zainstalowany i skonfigurowany w listopadzie 2023 roku, na zamówienia użytkowników zeskanował już 25 filmów na taśmie 16 mm (łącznie 1250 minut) i 3 filmy na taśmie 35 mm (30 minut). Dodatkowo, w ramach planowanej digitalizacji, zeskanowano 2 filmy 16 mm (110 minut) i 8 filmów 35 mm (80 minut). Ukraińscy archiwiści wyrażają szczerą wdzięczność Międzynarodowej Fundacji ALIPH oraz innym międzynarodowym partnerom i darczyńcom za zaufanie i ogromny wkład w rozwój archiwistyki na Ukrainie, szczególnie w warunkach wojennych.

Materiał ukazujący działanie skanera do filmów dostępny jest pod linkiem:Допомога міжнародних партнерів у оцифруванні аудіовізуальної спадщини

Źródło:

Допомога міжнародних партнерів у оцифруванні аудіовізуальної спадщини

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O. Legnica