AUSTRIA : Elekcja króla Augusta Mocnego w świetle dokumentów Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu.

Wśród nowości wydawniczych opublikowanych przez Österreichisches Staatsarchiv (ÖSTA) na szczególną uwagę polskich historyków zasługuje książka Marksa Milewskiego „Die Polnische  Königswahl von 1697” Publikacja ukazała się jako 10 tom serii wydawniczej austriackiego archiwum  „Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs”, mającej popularyzować wyniki badań naukowych przeprowadzonych w oparciu o tamtejsze materiały źródłowe. Autor publikacji zawodowo związany jest z  Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt
w Magdeburgu.

Jak rekomenduje publikację ÖSTA autor rewiduje wiele utartych poglądów dotyczących kontrowersyjnego wyboru na króla Polski Augusta II Mocnego, księcia elektora saskiego w 1697 roku. Dotychczasowa wiedza o tych wydarzeniach opierała się na nieprzychylnych Wettinowi opiniach i źródłach dyplomacji francuskiej, której niechęć do jego osoby była powszechnie znana i uzasadniona, jeśli wziąć pod uwagę sposób pozbycia się konkurenta do polskiej korony, francuskiego księcia Conti.  Autor publikacji pokazuje te wydarzenia w świetle źródeł dyplomacji cesarskiej, które dotychczas były całkowicie nieznane i uważano je za zaginione. Na 360 stronach znajduje się, obok rozprawy naukowej, bogaty zbiór dokumentów źródłowych, który wnosi wiele istotnych elementów do historii Polski tego złożonego okresu i do wzajemnych stosunków polsko- niemieckich.

Szczegóły w:
Milewski, Markus
Die polnische Königswahl von 1697
Herausgegeben von Österreichisches Staatsarchiv, Generaldirektion,
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband 10
2008 r.
(Studien Verlag)

oprac. Jolanta Leśniewska
AP Kutno