BIAŁORUŚ: Archiwa w systemie nauk humanistycznych. Konferencja w Mińsku

20 maja 2009 r. w Mińsku odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Przeszłość i teraźniejszość: archiwa w systemie nauk humanistycznych”, poświęcona 100-leciu Witebskiej Komisji Historyczno-Archiwalnej. Wiodącymi tematami konferencji będą: „Archiwa Wschodniej Europy w retrospektywie historyczno-społecznej” (m. in. archiwa państw wschodnioeuropejskich w średniowieczu i nowożytności, dokumentacyjne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego jako obiekt badań historycznych, źródłoznawczych i archiwoznawczych; radzieckie doświadczenia z budownictwem archiwalnym: współczesne spojreznie), oraz „Rola archiwów we współczesnym społeczeństwie” (m. in. o archiwalnych zbiorach w bibliotekach i muzeach, archiwach organizacji, archiwach dokumentacji specjalnej, wpływie technologii informatycznych na teorię i praktykę archiwistyki, współpracy międzynarodowej – restytucji dokumentów, i innych).
Językami konferencji będą rosyjski i białoruski, zgłoszenia – do 1 kwietnia br.

Więcej w języku rosyjskim.

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica