WŁOCHY: XI Tydzień Kultury organizowany przez włoską służbę archiwalną

W dniach 18- 26 kwietnia 2009r. w całych Włoszech odbywają się imprezy XI Tygodnia Kultury. Mottem jest slogan „La cultura e per tutti, partecipa anche tu” (Kultura jest dla wszystkich, uczestnicz także ty). Tydzień jest coroczną imprezą firmowaną przez Ministerstwo Dóbr i Aktywności Kulturalnej. Poprzednie edycje organizowane były przez inne podmioty aktywności kulturalnej podległe ministerstwu – muzea. Tegoroczna edycja jest zorganizowana przez archiwa państwowe i nadintendentury archiwalne. W praktyce włoskiej oznacza to, że że skala przedsięwzięcia jest olbrzymia ponieważ zaangażowane są w nią zarówno archiwa państwowe jak i niepaństwowe.

orma działania jest bardzo różnorodna od wystaw, odczytów po koncerty i prezentacje książek. Łączy je termin, ponieważ wszystkie te działania odbywają się w ciągu jednego tygodnia. Informacja o poszczególnych inicjatywach jest zebrana i opublikowana w jednorodnej, bardzo czytelnej formie. W dotkniętej kataklizmem z 6 kwietnia, prowincji Abruzzo miało mieć miejsce 12 różnych działań. Wszystkie one zostały odwołane.

Kilka przykładów: W Lacjum Tydzień był zainaugurowany w Rzymie koncertem polifonicznej muzuki sakralnej, prezentacją akt katastralnych Rzymu i prowincji, w Toskanii Archiwum Państwowe w Sienie przedstawiało XIV wieczne kodeksy gibelinów, w Udine (Friuli i Wenecja Giulia) prezentowane są materiały z okresu II wojny światowej (Udine bombardata- Udine pod bombami), z kolei w umbryjskim Gubbio ma miejsce konferencja poświęcona bandytyzmowi w tym mieście i okolicy po 1860r., w Terni (Umbria) prezentowana jest wystawa dokumentów „Umbria Futurystyczna 1912- 1944” (Umbria Futurista 1912- 1944) ukazująca materiały dotyczące ruchu artystycznego futurystów włoskich.

W sumie w ciągu tygodnia podjęto kilkadziesiąt działań, które ukazują niezwykłe bogactwo archiwów państwowych i niepaństwowych oraz szeroki wachlarz środków wyrazu poprzez które bogactwo to można przybliżyć społeczeństwu. Dramat Abruzzo, a szczególnie Archiwum Państwowego w Aquilii, gdzie zginęła archiwistka, a budynek archiwum legł w gruzach, położył sie cieniem na tym niezwykłym święcie archiwistów i archiwów.

Program: XI Settimana della cultura w języku włoskim – PDF

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań