ROSJA: Spuścizna pisarska artystów wraca z USA

Do Rosyjskiego Państwowego Archiwum Literatury i Sztuki (RGALI) w Moskwie przekazano dziewięć rękopisów znanych rosyjskich twórców w dziedzinie literatury, sztuki i nauki, z pierwszej połowy XX wieku, m.in. Wiktora Wieriesajewa („Zwierzenia lekarza”, wyd. polskie Lwów 1902), Władimira Niemirowicza-Danczenki (reżysera i reformatora teatru, współpracownika Stanisławskiego), Marka Ałdanowa (autora powieści „Ucieczka”, pierwsze wydanie 1930, wyd. polskie 1933; od 1951 r. w Polsce jego książki objęte były cenzurą i wycofane z bibliotek). Przekazane rękopisy pochodzą z kolekcji znanego amerykańskiego kolekcjonera rosyjskiego pochodzenia, Paula Fekuli (1905-1982), który z kolei uzyskał je ze zbiorów amerykańskiego pisarza pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, Johna Cournos (1881-1966).

Powrót cennych archiwaliów do Rosji był możliwy dzięki usilnym zabiegom amerykańskiego historyka sztuki, dr Tatiany Suminy.

Więcej w języku rosyjskim

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica