Agnieszka Wojciechowska, Środki ewidencyjne w archiwach państwowych w Polsce

Środki ewidencyjne w archiwach państwowych w Polsce to tekst przygotowany przez Agnieszkę Wojciechowską z Archiwum Państwowego w Płocku na potrzeby obcokrajowców chcących zapoznac się z tym istotnym dla archiwistów zagadnieniem. Materiał powstał w języku francuskim w ramach programu międzynarodowego stażu technicznego zorganizowanego przez Dyrekcję Archiwów Francji w 2005. Na prośbę redakcji ArchNetu autorka przygotowała polskie tłumaczenie tekstu.

Powyższy referat został napisany na przełomie kwietnia i maja 2005 roku podczas Międzynarodowego Stażu Technicznego w Paryżu. Miał on na celu przybliżenie archiwistom z innych krajów różnych form pomocy archiwalnych, z których korzystają w archiwach państwowych w Polsce zarówno archiwiści, naukowcy jak i inne osoby poszukujące informacji źródłowych. W związku z powyższym zagadnienie to zostało przedstawione syntetycznie.
W dniu dzisiejszym większość danych liczbowych, dotyczących w szczególności komputerowych baz danych, jest już nieaktualna ze względu na coroczną aktualizację danych. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych obecnym stanem odsyłam na www. stronę archiwów państwowych.
Agnieszka Wojciechowska, Środki ewidencyjne w archiwach państwowych w Polsce. (PDF)