10 lecie SAP Legnica- materiały: RÓŻNE RODZAJE DOKUMENTACJI

RÓŻNE RODZAJE DOKUMENTACJI W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH

Prezentujemy referaty wygłoszone na sesji z okazji 10- lecia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrany materiał stanowi przekrojowe spojrzenie na archiwistykę poprzez różne rodzaje dokumentacji z jaką pracują archiwiści.