Anna Laszuk, Technika informatyczna w dziedzinie biurowości i archiwistyki

Relacja z sympozjum które odbyło się w Białoruskim Naukowo- Badawczym Centrum Dokumentacji Elektronicznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele archiwów głownie Białorusi, a także Łotwy, Polski, Rosji i Uzbekistanu. Sympozjum podsumowywało stan informatyzacji u naszych wschodnich sąsiadów. dr Anna Laszuk Technika informatyczna w dziedzinie biurowości i archiwistyki