Dokument Elektroniczny- Radosław Petermann

Z wielką przyjemnością prezentujemy tekst Pana Radosława Petermanna, Dokument elektroniczny. Tekst znalazł się w części głównej, a nie artykułach ze względu na fakt prezentowania przez autora zagadnień podstawowych związanych z elektronicznym dokumentem. Tekst powstał w oparciu o wygłoszony przez autora, na zebraniu naukowym w 2001r. w Archiwum Państwowym w Łodzi, referat pod tym samym tytułem.

Format: PDF