Forum sfragistyczne na IFARze

Na Internetowym Forum Archiwalnym Marcin Hlebionek otworzył nowy wątek: „O wskazówkach metodycznych dotyczących materiałów sfragistcznych raz jeszcze”  Wątek związany jest z wypracowanymi przez środowisko ArchNetu „Założeniami opracowania zasobu sfragistycznego  przechowywanego w archiwach państwowych” Autorzy pragną za pośrednictwem Forum poznać opinie środowiska.

„O wskazówkach metodycznych dotyczących materiałów sfragistcznych raz jeszcze”