Założenia wstępne projektu instrukcji metodycznej do opracowania zasobu sfragistycznego

Poniżej prezentujemy  wstępne założenia do projektu opracowania instrukcji metodycznej do opracowania zasobu sfragistycznego przechowywanego w archiwach państwowych.

wersja pdf