Instrukcje metodyczne

WARSZTAT ARCHIWISTY

I Akta stanu cywilnego A. Instrukcja metodyczna 1. Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego , format PDF B. Oprzyrządowanie prawne C. Bibliografia (patrz GENEALOGIA- BIBLIOGRAFIA D. Uwagi

II Akta Notarialne A Instrukcja metodyczna 1. Zarządzenie nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 15 lipca 1998 r.w sprawie opracowywania akt notarialnych w archiwach państwowych, format PDF (obowiązujące)2. Projekt wskazówek metodycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 20 stycznia 1992 r. dotyczących opracowania akt notarialnych, format PDF B. Oprzyrządowanie prawne C. Bibliografia D. Uwagi

III Akta sądowe A Instrukcja metodyczna 1. Projekt wytycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 20 stycznia 1992r. w sprawie sporządzania indeksów do inwentarzy akt sądowych 2. Projekt wskazówek metodycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 grudnia 1991r. dotyczących opracowania akt sądowych wytworzonych w XIX i XX w. B. Oprzyrządowanie prawne C. Bibliografia

IV Dokumentacja fotograficzna A Instrukcja metodyczna 1. Zarządzenie nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 czerwca 1969r. w sprawie archiwalnego opracowania zasobu fotografii. (PDF) 2. Zarządzenie nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 3 czerwca 1960r. w sprawie zasad przekazywania do archiwów państwowych materiałów foto i fonograficznych. (obowiązujące) B. Oprzyrządowanie prawne C. Bibliografia