Porządkowanie i ewidencja nagrań

1. Zarządzenie nr 27 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 10 sierpnia 1972r. w sprawie opracowania nagrań w archiwach państwowych. Zarządzenie zawiera instrukcję i załączniki: nr1 Metryczka nagrania- karta katalogowa główna. nr2 Karta odsyłaczowa do karty głównej nr3 Księga inwentarzowa dla zbioru nagrań nr4 Karta skorowidza alfebetycznego autorów i wykonawców nr5 Torbka plastikowa (wzór) nr6 Papierowa koperta (wzór) nr7 Karta korzystającego

Ż

Źródło: Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952- 2000, wybór i opracowanie M.Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001, ss 387- 395

2. Pismo okólne nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 20 maja 1996r. w sprawie zatwierdzania przez właściwe archiwa państwowe kwalifikatorów wartości archiwalnej fonograficznej i wideograficznej dokumentacji działalności programowej byłej państwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja” oraz akceptowania spisówn zdawczo- odbiorczych materiałów archiwalnych kategorii A Pismo zawiera następujące załączniki: