MRA: Publikacja materiałów z oxfordzkiej konferencji sfragistycznej 2007r.

W 2007r. w Oxfordzie odbyła się zorganizowana przez oddział konserwacji oksfordzkiej Bodleian Library, pod patronatem Międzynarodowej Rady Archiwów oraz brytyjskiego Stowarzyszenia Archiwistów, konferencja poświęcona problematyce konserwacji materiałów sfragistycznych. Uczestniczyło w niej piętnastu specjalistów z ośmiu krajów. Materiały z niej (teksty referatów, streszczenia oraz prezentacje PPT) zostały opublikowane w maju bieżącego roku na stronie MRA:

Zbiór publikacji

 Oprac. Marcin Hlebionek