Marcin Hlebionek, Pieczęcie miast Obwodu Nadnoteckiego (Netze Distrikt) w latach 1772- 1806

Artykuł prezentuje przemiany, jakie następowały w zakresie sfragistyki miejskiej, na terytorium Dystryktu Noteckiego w okresie między 1772 a 1806r. Autora szczgólnie interesowały czynniki, mające wpływ na zmianę kształtu pieczęci (w warstwach epigraficznej i ikonograficznej), a także kierunki postępowania tych zmian.

tekst (pdf)