MRA: Działania MRA w końcu 2009r.

Od poczatku grudnia 2009r. Międzynarodowa Rada Archiwów dokonuje podsumowania wyników tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów – CITRA (Conférence Internationale de la Table Ronde des Archives). CITRA jest spotkaniem ciał wykonawczych MRA, branż regionalnych i grup roboczych, które koordynują prace Miedzynarodowej Rady pomiędzy kongresami odbywającymi sie co cztery lata. Tegoroczne spotkanie CITRA było 41.

Najważniejszą informacją jest zapowiedź opublikowania 18 grudnia br. przez Komisje Programowa Rady wezwania do nadsyłania uwag do nowego raportu programowego. Ważnym dokumentem jest opublikowane 7 grudnia wezwanie do zgłaszania kandydatur osób reprezentujących różne kraje do nowej grupy, na razie dyskusyjnej, zajmującej sie archiwami przemieszczonymi. Zagadnienie archiwów przemieszczonych powinno byc szczególnie interesujace dla państw o burzliwej historii, jak np Polska i kraje europy środkowej i wschodniej, gdzie losy archiwaliów odzwierciedlają ich trudna historię. Podobnie jest to problem byłych państw kolonialnych. Na czele zespołu stanął A.Chikhi Dyrektor Generalny Archiwów Państwowych Algierii.

Zaprezentowano on- line nową strone internetową MRA. Jej oficjalna prezentacja miała miejsce 20 listopada na Malcie. W internecie uruchomiono ją 3 grudnia w nadziei uzyskania opinii międzynarodowej społeczności archiwistycznej. W pełni nowa strona zastąpi obecną w lutym 2010r. Główną zapowiedzianą zmianą na nowej stronie ma byc przestrzeń przeznaczona tylko dla członków Rady w podziale na ich kategorie. Oznacza to, ze pewna ilość dokumentów nie będzie publicznie dostępna. Jak zapewniają organizatorzy, po pewnym czasie i one znajdą sie w przestrzeni otwartej.

Opublikowano także listę członków kat B MRA (stowarzyszenia zawodowe).

Nowa strona MRA

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań