Łukasz Pułaczewski i Tomasz Żuchowski, Opis wielopoziomowy w kanadyjskim standardzie archiwalnym RAD

Łukasz Pułaczewski i Tomasz Żuchowski, Opis wielopoziomowy w kanadyjskim standardzie archiwalnym RAD
UMN Toruń , Tekst PDF