Pieczęć jako forma komunikacji w średniowieczu i czasach nowożytnych. II Międzynarodowa konferencja sfragistyczna, Kijów 18-20 XI 2011r.

Marcin Hlebionek, Pieczęć jako forma komunikacji w średniowieczu i czasach nowożytnych. II Międzynarodowa konferencja sfragistyczna, Kijów 18-20 XI 2011r.
Tekst PDF