Archon – prosty system informacji archiwalnej open source

Pochodzący z Uniwersytetu w Illinois Archon – to kolejne wolnodostępne narzędzie archiwistyczne stworzone zgodnie z ideą otwartego źródła. System przeznaczony jest dla archiwistów i osób zajmujących się katalogowaniem wszelakich dóbr kultury. Powstał z myślą o mniejszych repozytoriach. W roku 2008 uhonorowany został nagrodą fundacji A.W. Mellona. W sposób maksymalnie uproszczony oprogramowanie wspomaga proces opisu materiałów archiwalnych i kopii zdigitalizowanych pozwalając na publikację katalogów na przyjaznej użytkownikowi stronie WWW. Ideą programu jest maksymalne uproszczenie pracy operatora, w związku z czym zautomatyzowano procesy tworzenia pomocy archiwalnych, opisów bibliograficznych i szablonów wprowadzania danych.

Wprowadzane przez obsługę zmiany są natychmiast prezentowane w interfejsie użytkownika (WWW) – dzięki czemu publikowane są zawsze aktualne informacje o opisywanym zasobie. Podobnie aktualizowane są dowolne zmiany rekordów EAD i MARC.

 


 

{gallery}2012/archon{/gallery}

 


 

Po wprowadzeniu przez uprawnionego operatora, dane o zasobie mogą być szybko i swobodnie dostępne, przeglądane i przeszukiwane przez użytkowników sieci.

 

 

Właściwości systemu

Końcowi użytkownicy mogą:

 • Równocześnie przeglądać opisy materiałów archiwalnych, dokumentów elektronicznych i obiektów cyfrowych.
 • Oglądać, drukować i przeszukiwać pomoce archiwalne dla dowolnych kolekcji.
 • Przeglądać i pobierać obiekty cyfrowe/dokumenty elektroniczne.
 • W prosty sposób przechodzić od obiektów cyfrowych do opisów archiwalnych i odwrotnie.
 • Przeglądać opisany zasób korzystając z różnych kryteriów: tytuły, tematy, hasła wzorcowe.
 • W prosty sposób przechodzić pomiędzy pozycjami powiązanymi wspólnymi tytułami, twórcami i hasłami indeksów.

Uprawnieni archiwiści używający aplikacji mogą:

 • Tworzyć zgodne ze standardami opisy zasobu i pomoce archiwalne za pomocą formularzy WWW.
 • Tworzyć opisy na dowolnym poziomie.
 • Organizować układ kolekcji bazując na funkcji i pochodzeniu.
 • Tworzyć hasła wzorcowe i indeksy powiązane z kolekcjami i obiektami cyfrowymi.
 • Wprowadzać do systemu obiekty cyfrowe i tworzyć powiązania do  zewnętrznych zasobów cyfrowych (URL).
 • W prosty sposób dokonywać edycji wpisów.
 • Korzystać z kontekstowego systemu pomocy.
 • Eksportować rekordy MARC i EAD celem użycia w innych systemach.
 • Przeglądać materiały nieopracowane przechowywane w edytorze dopływów.

Administratorzy systemu mogą:

 • Tworzyć główne szablony wprowadzania danych, definiować informacje teleadresowe.
 • Tworzyć grupy główne opisywanych kolekcji i inne klasyfikacje.
 • Dostosowywać wygląd interfejsu użytkownika (strona WWW) w oparciu o modyfikację” skórek” PHP/HTML.
 • Tworzyć nowe szablony prezentacji danych.
 • Dodawać, modyfikować, usuwać konta użytkowników i nadawać uprawnienia publicznego dostępu do aplikacji i paneli administracyjnych.
 • Dokonywać hurtowego importu i eksportu danych w formatach m.in. MARC, EAD (XML) lub CSV.

System Archon wymaga do działania serwera baz danych SQL (MySQL lub MS SQL), dowolnego serwera WWW i interpretera języka PHP w wersji 5.0 lub wyższej. Jest zoptymalizowany do współpracy z pakietem LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Aktualna wersja systemu: 3.21 do pobrania ze strony twórców.

Na stronie WWW projektu istnieje również możliwość testowania systemu po zalogowaniu się na login i hasło: guest

Źródło:

Strona projektu Archon

 

Dominik Broniszewski

Archnet, Digitalz.pl