MRA: Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Archiwów ogłasza konkurs na 2012 r.

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Archiwów (FIDA Fonds International pour le Développement des Archives) ogłosił konkurs na 2012 r. na finansowe wsparcie projektów służących rozwojowi archiwów i archiwistów. Proponowane wsparcie nie przekracza 10 tys euro. Okres finansowania to 2 lata.
O środki z funduszu mogą się ubiegać osoby, organizacje lub grupy członków MRA. Dotyczy to wszystkich członków kategorii A, B, C , D oraz branż regionalnych. Finansowanie nie może jednak dotyczyć statutowego funkcjonowania archiwum.
Zaproponowano następujące kryteria oceny wniosków:
1. Ważność projektu /projektu dla archiwalnej spuścizny kraju lub regionu, którego projekt dotyczy.
2. Staż zawodowy kandydata musi wynosić conajmniej 3 lata pracy w archiwach lub branżach powiązanych.
3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe., umiejętność pracy w grupie i odpowiednią motywację..
4. Wykonalność. Projekt musi być możliwy do wykonania.

Ostateczny termin składania wniosków o wsparcie finansowe FIDA upływa 15 maja 2012 r. Ocena projektów nastąpi do końca października , a podpisanie umów przewidziano na grudzień 2012 r.  Sprawozdanie pośrednie z realizacji powinno być przedłożone w miesiącu  marcu lub kwietniu 2013 r. , a raport finalny w grudniu 2013 lub wraz z zakończeniem projektu.

Informacje szczegółowe w języku francuskim.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań