CZECHY: Konferencja o rewolucji przemysłowej na Morawach i Śląsku

Na koniec października 2014 roku czeskie środowisko naukowe przygotowuje bardzo ciekawą międzynarodową konferencję naukową, poświęconą dziejom przemysłu i techniki na Morawach i Śląsku od końca XVIII wieku do 1918 roku (K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918). Jest to jak widać już trzecia konferencja z cyklu, obejmująca tę tematykę przemysłową. Jej organizatorem jest Muzeum Techniki w Brnie (Technické Muzeum v Brně), współpracujące z Uniwersytetem im. Masaryka w Brnie (Masarykova univerzita v Brně) oraz czeskim Towarzystwem Historii Nauki i Techniki (Společnost pro dějiny věd a techniky).
Konferencja odbędzie się w sali odczytowej Muzeum Technicznego w Brenie (4 piętro), Purkyňova 105, Brno – Královo Pole. Chętni uczestnicy mogą się kontaktować z: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole; mail slabotinsky@technicalmuseum.cz Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 15 października, zaś zgłoszenia od uczestników „biernych” do 22 października.
Celem konferencji będzie przede wszystkim:
1.    Przybliżenie i objaśnienie przyczyn gruntownych zmian w strukturze gospodarki na Morawach i Śląsku od końca 18 wieku do 1918 roku;
2.    Przedstawienie rozwoju poszczególnych gałęzi produkcji i rozwoju regionów, ze wskazaniem na ich odrębność;
3.    Inspirowanie badaczy regionalnych, jak i kandydatów na historyków (studentów), do zajęcia się tą tematyką.

Na konferencji przewiduje się trzy bloki tematyczne:
I.    Muzeum, historia i społeczeństwo (wystąpienia nt. realizowanych i planowanych wystaw oraz projektów edukacyjnych, współpracy z innymi muzeami i placówkami badawczymi w Czechach za granicą; przedsiębiorstwa przemysłowe i ich wkład w nauczanie historii)
II.    Poszczególne gałęzie przemysłu i ich historia oraz rozwój technologiczny (historia firm i przedsiębiorstw, technologii; procesy produkcji, istotne i zapomniane projekty oraz odkrycia, ważne osoby; przemysł i technologia, relacje między władzą a biznesem, architektura przemysłowa)
III.    Historia życia codziennego (warunki socjalne życia robotników, ich kształcenie, historia rodzin i relacje w rodzinie, opieka medyczna, warunki higieniczne).

Wybrane wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w specjalnej publikacji zbiorowej.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Wiecej