Niemcy: Ratowanie akt z powodzi w Karlsruhe. Ćwiczenia w Archiwum Miejskim – na wszelki wypadek….

Pożar Biblioteki Anny Amalii w Weimarze i katastrofa budowlana Archiwum Miejskiego w Kolonii odcisnęły się głębokim piętnem w świadomości społeczeństwa niemieckiego, a ich skutki są w dalszym ciągu dalekie od rozwiązania. Te dwie  największe katastrofy, które dotknęły w ostatnich latach w Niemczech archiwa i biblioteki,  uzmysławiają znaczenie środków zapobiegawczych i  natychmiastowej reakcji na zaistniałe wypadki podejmowane na miejscu zdarzenia. Aby być przygotowanym na tego typu i inne niespodziewane okoliczności, członkowie Związku Reagowania Kryzysowego w Karlsrue (Notfallverbunds Karlsruhe) 10 października  2014 odbyli pierwsze wspólne ćwiczenia w Archiwum Miejskie Karlsruh (Stadtarchiv Karlsruhe) w zakresie  ratowania i udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia powodzi w archiwach i bibliotekach.

Powołany w 2011 roku Notfallverbunds Karlsruhe skupia w swoich szeregach zróżnicowane instytucje kultury i nauki zarówno archiwalne jak również biblioteczne, muzealne i instytucje naukowe, a mianowicie: Generallandesarchiv Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Stadtarchiv Karlsruhe, Archiv des Landkreises Karlsruhe, Landeskirchliche Archiv Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie mit Bibliothek und Archiv, Südwestdeutsche Archiv für Architektur und Ingenieurbau, Scheffelarchiv im Museum für Literatur am Oberrhein, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe oraz Badische Landesmuseum.

W ćwiczeniach wzięło udział około 30 członków personelu instytucji zaangażowanych. Ćwiczenia prowadzone były w dwóch drużynach, które zajmowały się w pierwszej kolejności udokumentowaniem szkód, a następnie sortowaniem zalanych materiałów według rodzajów szkód, właściwym doborem środków zaradczych na dany rodzaj uszkodzenia, a także przygotowaniem do procesu suszenia. Przeszkolenie obejmowało także proces przepakowywania i liofilizacji (suszenie przez wymrażanie), która jest konieczna, aby uniknąć skażenia mikrobiologicznego. Jako materiał doświadczalny posłużyły niepotrzebne materiały z papieru przeznaczone do brakowania  (książki, dokumenty, pojedyncze arkusze), podwójne kopie zdjęć i filmów, a także nieużywane nośniki elektroniczne.

Całodniowe zmaganie się ze skutkami „żywiołu” zakończone zostały  wspólnym posiedzeniem podsumowującym całą akcję. Wnioski wyciągnięte z ćwiczeń były omawiane i dyskutowane w kontekście  doskonalenia narzędzi i organizacji akcji ratowniczych, działania zespołowego oraz zastosowanych procedur. Wszystkie strony są zgodne, że tego typu ćwiczenia wniosły istotny wkład w osiągnięciu celu, jakim jest przygotowanie pracowników do podjęcia sprawnego i szybkiego działania na wypadek niespodziewanych nagłych wypadków.

Wiecej: Erste gemeinsame Übung des Karlsruher Notfallverbundes im Stadtarchiv

oprac. Jolanta Leśniewska

AP Płock/ Oddział Kutno