CZECHY: Odwiedziny w Czeskim Radiu

Czeskie Towarzystwo Archiwalne (Česka archivni společnost) oraz zawodowe stowarzyszenie pokrewne, organizują co pewien czas profesjonalne wycieczki do różnych instytucji, aby zapoznać się z ich archiwami. Dnia 3 listopada 2014 roku grupa zainteresowanych osób, w większości związanych z archiwami państwowymi oraz zakładowymi, odbyła taką wycieczkę do archiwum Czeskiego Radia. Choć polscy archiwiści nie mieli okazji, aby tego dnia osobiście odwiedzić tę instytucję, to mają możliwość zapoznać się z jej zbiorami za pomocą strony internetowej.
Archiwum Czeskiego Radia mieści się w Pradze przy ul. Římskej (Rzymskiej) 13, a kieruje nim mgr Eva Ješutová (Naczelnik Wydziału Archiwum i Zbiorów Programowych – Vedoucí odboru Archivní a programové fondy). Z archiwum tym można nawiązać kontakt także za pomocą adresu internetowego: archivy@rozhlas.cz .
Czescy radiowcy swoje archiwum, a zwłaszcza jego zbiory, określają mianem „rodowych sreber”, co już samo w sobie świadczy zarówno o wartości zgromadzonych tu materiałów, jak i o wielkim szacunku, z jakim są one traktowane. A jest się czym szczycić. W trzech podziemnych kondygnacjach magazynowych zgromadzono tu bowiem taśmy, płyty i inne nośniki z przeszło 80 tysięcy godzin nagrań audio oraz ponad 25 milionów stron dokumentacji pisemnej. Archiwum to gromadzi, przechowuje, opracowuje i dostęp wszystkie materiały z działalności Czeskiego Radia oraz jego poprzedników. W Archiwum działa pracownia naukowa, w której udostępnia się zgromadzone materiały społeczeństwu. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:30. Jej kierownikiem jest mgr Jaroslava Novaková.

Częścią archiwum jest też tzw. „Gramoarchiv”, w którym zgromadzono ponad 150 tysięcy płyt winylowych i CD. Najstarszym radiowym nagrywaniem na płycie (firmy HMV) jest tu wystąpienie prezydenta Tomáša Masaryka z 1928 roku, wygłoszone z okazji 10-tej rocznicy powstania Czechosłowacji. Ze zbiorów tych korzystają nie tylko redaktorzy muzyczni, dyrektorzy i programiści Czeskiego Radia, ale także dyrygenci, artyści, pisarze i bardzo szerokie grono naukowców. Opiekunem „Gramoarchivu” jest Katarzyna Vondráčková.
Odrębny dział stanowi „Fonoteka”, w której przechowywane są materiały dźwiękowe zapisane przez radiowców na analogowych i cyfrowych nośnikach. Jest tu ich ponad 136 tysięcy. Opiekę nad nimi sprawuje Jana Kameníková.
Kolejną komórką organizacyjna archiwum Czeskiego Radia jest „Biblioteka”. Jej zbiory udostępniane są przede wszystkim dla potrzeb wewnętrznych (dziennikarze, redaktorzy itd.), ale po wcześniejszym umówieniu się są one dostępne również dla badaczy i studentów. Jej zbiory obejmują prawie 70 tysięcy woluminów, które podzielono tematycznie na kilkadziesiąt działów, jak np. literatura fachowa, przewodniki, literatura piękna, filozofia, nauka, sztuka, literatura dla dzieci, poezja i wiele innych. Oczywiście szczególnie ważną pozycję zajmują tu publikacje dotyczące radia i innych mediów, obejmując prace z zakresu dziennikarstwa, teorii, historii radia i radiofonii oraz badań radiowych. Głównym bibliotekarzem jest Eva Kopřivová. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00.
Centrum informacyjne całej instytucji stanowi „Katalog główny”. Gromadzone są w nim wszystkie dostępne informacje na temat nagrań muzycznych. W jego kartotece znajduje się ponad milion fiszek rejestracyjnych. Prowadzona jest tu dokumentacji odnośnie nagrań dokonanych w Pradze, Bratysławie i studiach regionalnych (w Brnie, Ostrawie, Pilźnie i Ústí nad Labem). Ponadto kartoteka ta obejmuje informacje o zapisach i nagraniach wykonanych w wytwórniach muzycznych (Supraphon, Panton, Opus), Czechosłowackiej Telewizji i nagrań zdeponowanych w Fonotece, a dokonanych przez firmy komercyjne. Główny Katalog, dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 14:15, prowadzi go Jiří Zelenka.
Cześć zbiorów archiwum Czeskiego Radia można wyszukiwać za pomocą specjalnej przeglądarki internetowej: http://www2.rozhlas.cz/archivy/

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra

Wicej: O archivu Českého rozhlasu

Archiv rozhlasu

ČAS