NIEMCY: Mediateka Instytutu Gauka- podróż po ciemnej stronie mocy

Zwykła prezentacja dokumentów online, to obecnie już za mało.
Od 8 stycznia 2015 Instytut Gauaka – (niem. Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BStU) udostępnia na swojej stronie internetowej dokumenty Stasi (niem: Ministerium für Staatssicherheit -MfS) online, w formie mediateki.  Czym jest mediateka? Prekursorami ich tworzenia były biblioteki, ale z równym powodzeniem mogą je wykorzystywać również przez archiwa i muzea.  Mediateki powstały w celu uatrakcyjnienia dostępu do wiedzy, a także promowania czytelnictwa, oraz tworzenia kreatywnej atmosfery dla młodzieży i studentów. Choć adresowane są do ogółu odbiorców, to najwięcej sympatyków maja wśród ludzi młodych.. Dzięki nim możliwe jest korzystanie z multimediów, książek, dokumentów, czasopism czy  muzyki. Mediateka, jest interaktywnym multicentrum wspierającym dostęp do wiedzy. Mediateki zyskały ogromną przychylność państwa i wielu firm, które upatrują w nich przyszłość bibliotek. Kreatywne zarządzanie przestrzenią, wysoka funkcjonalność, oraz multimedialność, to zalety, które w przyszłością mogą wykorzystywać różne instytucje kultury. Stasi Mediathek www.stasi-mediathek.de zawiera bazę wybranych oryginalnych dokumentów tajnej policji NRD, która umożliwia wgląd do różnych jej zasobów archiwalnych. Obok materiałów aktowych, dostępne są także filmy, zdjęcia i nagrania. Obecnie opublikowanych zostało 2500 dokumentów, 250 pojedynczych obrazów, 6 godzin nagrań i 15 godzin filmów. Zakres prezentowanych dokumentów będzie stale się rozszerzał.
Mediateka Stasi zapewnia prosty dostęp do wybranych treści multimedialnych Chodzi przede wszystkim o podstawowe dokumenty, które dostarczają informacji na temat struktury, metod działania i funkcji aparatu bezpieczeństwa byłej NRD.
Istotą strony jest wyszukiwarka semantyczna. Wyszukiwanie semantyczne jest  jednym z podstawowych zagadnień w dziedzinie sztucznej inteligencji. Stanowi ono innowacyjne rozwiązanie w zakresie przeszukiwania i analizowania zbiorów danych w celu dostarczania kompleksowych informacji. Prace związane z wyszukiwaniem semantycznym, mają umożliwić skomplikowane procesy wnioskowania, oparte na „rozumieniu” przez komputer języka naturalnego.
Hasła wprowadzone do wyszukiwarki są przeszukiwane we wszystkich plikach, zarówno tekstowych jak i audiowizualnych. Jednocześnie pojawiają się podpowiedzi i propozycje dalszego wyszukiwania. Wszystkie dokumenty uzupełnione są o ich transkrypcję, wykaz skrótów, dodatkowe informacje historyczne pokazujące kontekst wydarzeń – wskazuje się także dokumenty powiązane. Dodatkowo wszystko ilustrowane jest na osi czasowej, która może również służyć do wyszukiwania dokumentów z wybranego okresu czasu.
Prezentacja zasobu online wymagała przygotowania dokumentów w taki sposób, aby nie naruszała ona ustawy o ochronie danych osobowych. Z tego właśnie względu część danych, czy wizerunków została zaczerniona lub zanonimizowana. Przepisy ustawy stanowią, że żadne informacje osobiste nie mogą być publikowane, chyba że informacja ta jest oczywista.
W trakcie inauguracji projektu 8 stycznia 2015 r., na konferencji prasowej Pełnomocnik Rządu Federalnego ds Akt Stasi Roland Jahn,, określił mediatekę jako „witrynę w archiwa Stasi”. Szczególnie powinna ona zainteresować młodych ludzi, którzy mogą wyrobić sobie zdanie o działalności Stasi na podstawie oryginalnych dokumentów. Zasadniczo jednak w przedstawionej ofercie chodzi o jeszcze większą transparentność.
Nowa strona internetowa jest skierowana zarówno do użytkowników bez większego przygotowania jak i profesjonalistów. Według pełnomocnika jest  „zgodna z duchem czasu” i ma odpowiadać na społeczne zainteresowanie tematyką mrocznej przeszłości jednego z najbardziej rozbudowanych aparatów bezpieczeństwa w Europie.  Przy tym wszystkim,  ważna jest również forma która w łatwy i przystępny  sposób przedstawia sprawy ciemne strony historii wschodniej części Niemiec.

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno

Na podstawie:
Stasi-Unterlagen-Behörde startet Mediathek