NIEMCY: 85 archiwalny Oktoberfest w Karlsruhe

Po raz pierwszy zjazd archiwistów niemieckich Deutschen Archivtag odbył się jeszcze w XIX wieku, w 1899 roku w Strasburgu, który wówczas należał do Rzeszy Niemieckiej. Od tego czasu spotykano się cyklicznie z niewielkim przerwami w okresach wojen światowych – zjazdy nie obywały się najdłużej pomiędzy 1913 a 1920 i następnie pomiędzy 1937 a 1949 rokiem. Niektóre z tych zjazdów odbyły się nawet na terenach obecnej Rzeczpospolitej, a mianowicie w  Gdańsku 1904 i 1928, Poznaniu -1910 i Wrocławiu- 1913.
Początkowo zjazdy poświecony były całościowym problemom archiwistyki. Dopiero od 1957 roku zaczęto przypisywać im określoną tematykę. I tak w 1957 roku tematem wiodącym było „Modernes Schriftgut, Kassationsprobleme”, w 1958 roku -Wirtschaftsgeschichte und Wirtschafts- und Werksarchivea w kolejnym „Karten im Archiv”. Problemy związane z informatyką przyświecały zjazdowi archiwistów już w 1975 roku, a o społeczeństwie informacyjnym w kontekście archiwalnym obradowano w 1986 roku w Monachium.   Niemieckiego Dnia Archiwów- Deutschen Archivtag nie należy mylić z innym wydarzeniem archiwalnym funkcjonującym od 2001 roku, również organizowanym przez Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. -VDA, a mianowicie Tag der Archive, które ma charakter międzynarodowy.

Od 30 września do 3 października niemieccy archiwiści świętować będą kolejne 85 Dni Archiwów, które obchodzone będą w Karlsruhe – Badania Wirtembergia. Karlsruhe kilkukrotnie było miejscem obchodów dni archiwalnych- ostatni raz w 1990 roku. Od tego czasu w dziedzinie archiwistyki nastąpiły olbrzymie zmiany związane głównie z  z postępem technicznym, informatyzacją całej sfery działalności publicznej, czego jesteśmy świadkami. Motywem przewodnim obchodów jest w tym roku hasło „Transformation ins Digitale“. Pytania na które niemieccy archiwiści będą próbowali dać odpowiedź to m.in. jaki wpływ wywarła  rewolucja cyfrowa na tradycyjną działalność archiwów,  jak archiwa funkcjonują w informatycznym świecie, czy też  jak zmienił się stosunek archiwów do jawności zbiorów i nauki.

Kongres zostanie oficjalnie otwarty w dniu 30 września 2015 roku o godzinie 18.30. Zjazd otworzy panelowa dyskusja  pomiędzy dr Susanne Asche, szefową  Urzędu Kultury Miasta Karlsruhe, a kompozytorem Wolfgangiem Rihma, który jest uznaną  światową sława jako producent muzyczny.
Archiwiści obradować będą zasadniczo  na 2 posiedzeniach roboczych .  Pierwsze obejmować będzie zagadnienie „Archiwum dla społeczeństwa informacyjnego”, w ramach którego rozpatrywane będą następujące zagadnienia:
– Jak sobie radzi digitalizacja w  archiwach
– Przejmowanie  i przechowywać materiałów archiwalnych w świecie cyfrowym.
– Standardy opracowania archiwalnego i ich publikacja w sieci.
– Cyfrowa pamięć dziedzictwa kultury.
Drugie grupa tematyczne poświęcona będzie zagadnieniom również zasadniczym – postrzegania zawodu  archiwisty 21 wieku  „Was bin ich?” – Das Berufsbild des Archivars -der Archivarin im 21. Jahrhundert.

Jak na każdej imprezie tego typu, organizatorzy zapewniają dodatkowe atrakcje, takie jak wycieczki, koncert organowy w katedrze św. Stefana oraz niezastąpione i bezcenne spotkania archiwistów z całych Niemiec oraz bezpośrednią wymianę wiedzy i doświadczeń i telefonów.

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/ Kutno

Źródło: 85. Deutscher Archivtag 2015 in Karlsruhe (30. September bis 3. Oktober 2015)