NIEMCY: Berlińskie archiwum sztuk wszelakich dostępne online

Akademie der Künste w Berlinie (AdK) -Ta jedna z najbardziej znamienitych instytucji kultury w Europie, posiadająca równie znamienite zbiory archiwalne i biblioteczne, które obecnie dostępne są online. Początki akademii sięgają końca XVII wieku, kiedy to elektor Fryderyk III Brandenburski założył Academie der Mahl-, Bild- und Baukunst. Akademia ulegała ewolucji i zmianom wraz ze zmieniającą się historią Niemiec.Jej nazwa również  często się zmieniałana przestrzeni wieków, ale generalnie funkcjonowała ona do 1945 jako Pruska Akademia Sztuki (Preussische Akademie der Künste).
Po podziale Niemiec powstały dwie akademie – wschodnia Deutsche Akademie der Künste i zachodnia Akademie der Künste in Berlin (West). 1 października 1993 połączono obie uczelnie i utworzono Akademie der Künste. Od 2005 roku  AdK  i jej archiwum finansowane jest ze środków federalnych.
Zasób archiwum AdK tworzy ponad 1100 zespołów poszczególnych twórców wraz z archiwum historycznym akademii, łącznie 12 kilometrów akt, ponad 1,20 mln fotografii, 60 tys. obiektów artystycznych, 40 tys. projektów plakatów, ponad pól miliona księgozbioru.

Od grudnia 2015 roku zbiory te, dostępne są online poprzez easydb Archivdatenbank.
Baza danych zawiera opisy wszystkich  zespołów i zbiorów. Przegląd zasobu obrazuje hierarchiczną strukturę całego archiwum na różnych poziomach opisu, tworząc rozwijające się na niższe poziomy drzewo, wskazujące równocześnie miejsce opisywanego obiektu w całej strukturze  zasobu Archiwum. W archiwistyce niemieckiej określa się to terminem Tektonik- czyli hierarchicznego strukturaukładu całego zasobu. Od najwyższego poziomu opisu przechodzi się do poszczególnych działów archiwum, następnie zespołów, jednostek  czy dokumentów.  Poruszanie się po olbrzymim archiwum jest zupełnie intuicyjne i bardzo proste- „easydb”, jak sama nazwa wskazuje. Baza zawiera opis wszystkich zespołów i zbiorów na poziomie ogólnym. Nie wszystkie jednak zespoły zostały dotychczas opracowane w bazie. Dla tych zespołów dostępne są w czytelni archiwum tradycyjne inwentarze. Baza będzie systematycznie uzupełniana i poszerzana o kolejne szczegółowe opisy.
Podstawowy podział zasobu archiwum to jego działy główne: Archiwum Historyczne, Architektura,Biblioteka (zbiory specjalne), Grafika, Sztuka sceniczna, Film i media, Literatura, Muzyka.Archiwum historyczne AdK, to przede wszystkim tradycyjna  dokumentacja aktowa związana z zarządzaniem i działalnością na przestrzeni ponad 3 stuleci, której główne działy wyznaczały okresy polityczno- ustrojowe Niemiec.Preußische Akademie der Künste (1696-1955), Akademie der Künste der DDR (1950-1993 Akademie der Künste Berlin (West) (1954-1993) Akademie der Künste (od 1993). Pozostałe zbiory archiwum odnoszące się do poszczególnych dziedzin kultury to głównie zbiory i spuścizny  twórców tych dziedzin – Bertold Brecht, Heinrich Mann, Günter Grass, Anna Seghers, jednym słowem arystokracja kultury niemieckiej.

Baza danych jest prosta i prowadzi użytkownika intuicyjnie w coraz nowe obszary poszukiwań. Umożliwia ona trzy różne strategie wyszukiwania: wyszukiwanie zespołów, wyszukiwanie tekstowe imultimedialne. Wyszukiwanie nośników analogowych i cyfrowych materiałów audiowizualnych (np. zdjęcia, pliki audio i wideo, mikrofilmy, pliki PDF)ze względu naprawa autorskie iprawa osobistesą w części ograniczone. Nie odbiera to jednak przyjemności, jaką daje poruszanie po wirtualnym świecie zawiadywanym przez 9 muz.

Na podstawie: Archiv der Akademie der Künste

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno