Wielka Brytania: Nowoczesna kryminalistyka w służbie sfragistyki i mediewistyki

Angielski Uniwersytet Lincoln poinformował o uruchomieniu programu badawczego „Imprint” (Odcisk) ściśle wiążącego współczesne techniki kryminalistyczne z mediewistyką, a dokładniej ze sfragistyką. Postanowiono przebadać kilka tysięcy dokumentów średniowiecznych posiadających pieczęcie woskowe szukając wzajemnych powiązań dokumentów, pieczęci i posługujących się nimi ludzi. W tym celu z odcisków pieczętnych zdjęte zostaną odciski palców i rąk. Pozyskany materiał zgromadzony zostanie w specjalnie stworzonej w tym celu bazie danych, gdzie przeanalizowany zostanie przez nowoczesny system kryminalistyczny AFIS (Automatem Fingerprint Identification System). Celem programu jest ujawnienie informacji na temat średniowiecznej struktury społecznej w kontekście powiązań władzy i zrozumienie procedur biurokratycznych związanych z zabezpieczaniem wiarygodności dokumentów. Naukowcy mają nadzieję, na odnalezienie wzajemnych powiązań pomiędzy dokumentami a wytwarzającymi je ludźmi.

Badaniu poddane zostaną odciski pieczętne z okresu od XII do XIV w. Realizację programu Imprint przewidziano na trzy lata. Na jego czele stanął prof. Philipp Hoskin z Uniwersytetu Lincoln i dr Elizabeth New z Aberystwyth University. Badaniu zostaną poddane odciski z dokumentów z archiwów katedr w Lincoln, Hereford, Exeter oraz National Library of Wels i opactwa Westminster. Dr Elizabeth New tak skomentowała program: „Te małe obiekty mają wielkie znaczenie i są kapsułami czasu, które otworzą ekscytujące obrazy przeszłego życia”.

Na podstawie: CSI Medieval: researchers to uncover forensic secrets of Britain’s historic wax seals

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław/O. Bolesławiec