CZECHY: Narada w sprawie dokumentacji cyfrowej

Dnia 28 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Archiwum Narodowego w Pradze (Národní archiv Praha) odbyła się spotkanie pracowników archiwów wojewódzkich z metodykami Archiwum Narodowego poświęcone opiece i zachowaniu dokumentów cyfrowych. Spotkanie umożliwiło intensywną wymianę informacji i skoordynowanie działań pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Archiwum Narodowym i archiwami wojewódzkimi w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną.
Główne tematy obrad zawarto 9 punktach:
1.    Warunki konkursów dla obsadzenia etatów metodyków dla dokumentów elektronicznych w archiwach terenowych
2.    Plany kształcenia użytkowników internetowego Narodowego Portalu Archiwalnego (Národní archivní portál);
3.    Plan działań metodycznych i informacyjnych;
4.    Wyzwania związane z ZPORR (IROP – Integrovaný regionální operační program – Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego) związane z wprowadzeniem lub modernizacją ERMS (Electronic Records Management System) twórcy dokumentacji
5.    Zmiany ERMS u zidentyfikowanych twórców – sformułowanie obszarów problemowych,

6.    Ocena kontroli wydajności elektronicznego zarządzania dokumentacją u wytwórców będących pod nadzorem Archiwum Narodowego i okręgowych archiwów państwowych,
7.    Proces brakowania w kancelariach elektronicznych Urzędów Wojewódzkich – informacje o stanie,
8.    Komentarze do edycji Metodycznych wytycznych dotyczące elektronicznego zarządzania dokumentacją prowadzonych za pośrednictwem efektywność ich przez Electronic Records Management System przez wytwórców publicznych,
9.    Problematyczna strategia Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Resortowa strategia rozwoju e-sprawiedliwości”.

Na podstawie: Setkání pracovníků oblastních archivů a metodiků z Národního archivu

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra