SZWAJCARIA: Kobiety, archiwa, Hortensje – w hołdzie kobietom Frauenkulturarchiv Graubünden

W bogatym krajobrazie archiwalnym  krajów niemieckojęzycznych, archiwa odnoszące się do wąsko pojętej tematyki kobiecej nie są czymś nadzwyczajnym. Jednym z takich archiwów działających w najstarszym szwajcarskim mieście Chur, w kantonie Gryzonia (Graubünden) jest Frauenkulturarchiv Graubünden. Chur będące stolicą kantonu (liczy niespełna 40 tysięcy mieszkańców) jest siedzibą 4 poważnych instytucji archiwalnych- archiwum kantonalnego Staatsarchiv Graubünden, miejskiego Stadtarchiv Chur, archiwum diecezjalnego Bischöfliche Archiv Chur i archiwum społecznego poświęconego kobietom Frauenkulturarchiv.
Instytucja założona została w 1997przez dwie panie Silnię Hofmanni Silke Margherita Redolfi jako niezależna fundacja Stiftung Frauenkulturarchiv Graubünden. Była to pierwsza w Szwajcarii tego typu instytucja, w kraju gdzie prawa wyborcze kobiety otrzymały dopiero na przestrzeni 1971-1990.Głównym celem, jaki stawia sobie fundacja jest zabezpieczenie dokumentacji i innych obiektów kultury dotyczących działalności i życia codziennego kobiet w Gryzonii oraz prowadzenie badań naukowych związanych z tą tematyką. Patronką fundacji jest Hortensja   v. Salis(1659-1715), która uznawana jest za prekursorkę walki o prawa kobiet w Szwajcarii.

W zasobach archiwum fundacji można znaleźć dokumenty oraz pokrewne materiały, których twórczyniami były kobiety oraz dokumenty o kobietach, organizacjach kobiecych. Zawiera ono liczne materiały aktowe, epistolograficzne, fotografie, przedmioty codziennego życia, oraz obiekty artystyczne związane z bardzo znanymi, ale również  zapomnianymi i odkrywanymi na nowokobietami ,również organizacjami kobiecymi. Zakres tematyczny obejmuje wielorakie dziedziny: życie codzienne, życie prywatne, rodzinne, praca, polityka, kultura, ochrona zdrowia, edukacja, kluby i stowarzyszenia, fundacje  i firmy.
Fundacja prowadzi także bibliotekę, która podobnie jak zbiory archiwalne koncentruje się na zagadnieniach feminizmu, gromadzi biografie oraz wydawnictwa związane z historią społeczną kantonu.  
W 300 rocznicę śmierci swojej patronki Hortensji von Salis, fundacja zainaugurowała działalność portalu Bündnerinnen.ch, na którym publikowane są biografie kobiet działających na wszystkich polach życia społecznego Gryzonii. Portal działa zaledwie od roku i na razie pewne jego założenia -poza stroną biograficzna, która będzie cały czas wzbogacana o nowe wątki – nie zostały do końca zrealizowane. W niedalekiej przyszłości za jego sprawą można będzie również odbyć wirtualną podróż po różnych miejscach  związanych lub upamiętniających kobiety. Będzie to również miejsce, gdzie znajdą się artykuły historyczne skupione wokół tematyki praw kobiet, procesów o czary, zagadnienia feminizmu.
Frauenkulturarchiv wydaje również magazyn archiwalny HORTENSJA dotyczący działalności fundacji i przybliżający efekty prac badawczych, popularyzującysylwetki ciekawych kobiet, które wpływały na losy miejscowej społeczności.

Źródłem pozyskiwania materiałów do archiwum są głównie darowizny, o które fundacja nieustannie zabiega, i dzięki którym ciągle wzbogaca swoje zbiory Zakupy dokonywane są wyłącznie w wyjątkowy chprzypadkach.
Archiwum kieruje obecnie jedna z założycielek fundacji- historyk i archiwista Silke Margherita Redolfi, którą wspiera żeńska kilkuosobowa załoga.  

Jolanta Leśniewska
AP Płock/O Kutno

Źródło: Bündnerinnen.ch

O fundacj Stiftung Frauenkulturarchiv Graubünden