CZECHY: Międzynarodowa konferencja DIGI 2016

W Czechach rozpoczęły się przygotowania do międzynarodowej konferencji „DIGI 2016 – Technologie digitalizacyjne a dziedzictwo kulturowe”, która odbędzie się w Pradze w dniach 24-25 listopada 2016 r., pod honorowym patronatem ministra kultury Republiki Czeskiej Daniela Hermana oraz wicepremiera minister nauki, badań i innowacji Pavla Bělobrádeka. Celem konferencji jest zaprezentowanie fachowcom oraz szerokim rzeszom społeczeństwa współczesnych metod dokumentowania z wykorzystaniem technologii digitalizacyjnych oraz środków technicznych wykorzystywanych dla zachowania dziedzictwa kulturowego w Czechach oraz w innych krajach europejskich.
Globalną tendencją w obszarze dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza w zarządzaniu publicznymi instytucjami gromadzącymi i przechowującymi dobra kultury, jest digitalizacja maksymalnej ilości materiałów, w celu osiągnięcia jak najszybszego, najbardziej niezawodnego i najbezpieczniejszego dostęp do zbiorów za pośrednictwem Internetu, niezbędnego zarówno badaczom, jak i dla ogółu społeczeństwa.
Cyfryzacja umożliwia udostępnianie on-line wszystkich pisemnych, fotograficznych i innych rodzajów dokumentów archiwalnych, stanowiących dziedzictwo kulturowe (negatywy, fotografie, nagrania dźwiękowe i filmowe, dokumentację projektową, grafiki, obrazy, tkaniny, itd.), jak również lepsze zachowanie zawartych w nich informacji dla przyszłych pokoleń.

Obrady konferencji będą koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
– gromadzenie danych w obszarze dokumentacji zabytków (skanowanie w 3D budynków, zabytkowych przedmiotów, fotogrametria, dokumentacja fotograficzna, metody geodezyjne);
– opracowanie, archiwizacja i prezentacja zeskanowanych danych (modele BIM, możliwości publikacji i prezentacja wyników)
– studia nad stosowaniem i wdrażaniem w praktyce (praktyczne doświadczenie związane z digitalizacją, współpraca z innymi dyscyplinami)
– digitalizacja 2D (digitalizacja dokumentów historycznych, książek, fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych)
– mobilne aplikacje internetowe (wykorzystywane ich dla potrzeb dziedzictwa kulturowego i ruchu turystycznego)
Stowarzyszenie Czeskich Archiwistów zostało merytorycznym partnerem konferencji „DIGI 2016”, do której zgłoszenia przyjmowane będą do końca sierpnia.
Organizatorzy zwracają się o przesyłanie streszczeń przygotowywanych wystąpień nie później niż do 30 września 2016 r., zaś całych referatów do 30 października 2016 r. Maksymalna długość streszczenia wynosi 1800 znaków. Streszczenie winny być w wersji językowej angielskiej lub czeskiej. Długość samego wkładu nie powinna przekroczyć 25 minut. Opłata konferencyjna na dwa dni została ustalona na 1.950 CZK, zaś na jeden dzień na 1000 CZK.
Należy pamiętać, że nadesłane abstrakty zostaną udostępnione jako załącznik do programu konferencji. Rezultatem konferencyjnych stanie się publikacja wszystkich wystąpień, przewidziana na połowę 2017 roku.

Rejestracji udziału w konferencji można dokonać w serwisie: www.digiheritage.cz ; lub pod adresem: e-mail: info@digiheritage.cz
Kontakt z osobami odpowiedzialnymi:
Mgr. Barbora Větrovská Omnium z.s.
tel. +420 606 479 311
e-mail: bvetrovska@omniumos.cz
Ing. Dziadek James Omnium z.s.
tel. +420 739 385 928
e-mail: jded@omniumos.cz

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział Jelenia Góra

Więcej na:
DIGI 2016
Mezinárodní konference DIGI 2016