CZECHY: Otwarcie po remoncie budynku Powiatowego Archiwum Państwowego w Bruntalu Krnovie

W środę 29 listopada 2017r. odbyła się podniosła uroczystość otwarcia po kapitalnym remoncie i rekonstrukcji budynku Powiatowego Archiwum Państwowego Bruntal z siedzibą w Krnovie, stanowiącego oddział Archiwum Państwowego w Opawie. Aktu otwarcia dokonali sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PhDr. Petr Mlsna, dyrektor naczelny archiwów PhDr. Jiří Úlovec oraz dyrektor Departamentu Finansowania inż. Pavel Goš. Wśród gości znaleźli się dyrektorzy wielu czeskich archiwach, a ponadto dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach dr hab. Piotr Greiner oraz przedstawiciel wojewody Morawsko-Śląskiego Jan Krkoška, przedstawiciele muzeów, Instytut Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Śląski w Opawie i wiele innych osobistości, a także przedstawiciele firm biorących udział w remoncie.
Powiatowe Archiwum Państwowe w Bruntalu (Okresní archiv Bruntál) powstało w 1958 r., przy czym jego zbiory złożono w tutejszym pałacu. W 1961 r. dla potrzeb archiwów pozyskano budynek byłej synagogi w Krnově. Poszczególne zbiory przechowywano jednak w różnych innych obiektach, m.in. w pałacu w Janovicích u Rýmařova. Żaden z tych obiektów nie spełniał nawet podstawowych warunków do przechowywania materiałów archiwalnych. W dodatku niektóre z nich dosięgły różne klęski żywiołowe i problemy techniczne. Wreszcie synagogę trzeba było zwrócić pierwotnym właścicielom. W 1997 r. postanowiono znaleźć jedną, lepszą siedzibę. Wybrano budynek fabryczny byłego przedsiębiorstwa państwowego Karnola w Krnovie, który zdecydowano się gruntowanie przebudować.

Pierwszy etapie prac rekonstrukcyjnych w przypadł na okres od grudnia 2004 do lutego 2006 r., gdy adaptowano i dostosowano do potrzeb magazynowych nowszą część kompleksu dawnej fabryki włókienniczej Alois Larisch. W 2006 r. przeniesiono do tego obiektu wszystkie zasoby archiwalne, które nareszcie mogłyby być przechowywany właściwie i w sposób godny. W następnych latach – z licznymi przerwami – Archiwum wykonało jedynie częściowe modyfikacje pozostałych części budynków pofabrycznych. Od listopada 2016 do października 2017 r. przeprowadzono kolejny etap odbudowy, w ramach którego przystosowano wszystkie piętra wschodniego skrzydła pierwotnego budynku fabryki. Stworzono tu trzy piętra nowoczesnych magazynów archiwalnych o pojemności 6000 mb, gdzie tymczasowo zdeponowano część zasobu Okręgowego Archiwum Państwowego w Opawie. Tak więc w Krnovie powstało ważne archiwum o charakterze ponadregionalnym. Obecnie zatem przed archiwum jest wart tylko zakończenie 1 i 2 kondygnacji nazywa.
Obecnie przed Archiwum stoi już tylko zadanie dokończenie remontu tzw. willi Larischa oraz skrzydła zachodniego pierwotnego budynku fabrycznego. W każdym razie już dziś można śmiało stwierdzić, że odbudowa i adaptacja dawnej przędzalni była korzystna nie tylko dla Archiwum (przeszło 5 km bieżących archiwaliów), ponieważ przez te działania państwo Czeskie przyczyniło się do tego, że w centrum miasta, zamiast opuszczonej ruiny, stoi dziś odnowionym budynek służący społeczeństwu.

Więcej:
Státní okresní archiv Bruntál

ČAS: Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna v Krnově slavnostně otevřel rekonstruovanou archivní budovu

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział Jelenia Góra

Czechy. Otwarcie po remoncie budynku Powiatowego Archiwum Państwowego w Bruntalu Krnovie

 

W środę 29 listopada 2017r. odbyła się podniosła uroczystość otwarcia po kapitalnym remoncie i rekonstrukcji budynku Powiatowego Archiwum Państwowego Bruntal z siedzibą w Krnovie, stanowiącego oddział Archiwum Państwowego w Opawie. Aktu otwarcia dokonali sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PhDr. Petr Mlsna, dyrektor naczelny archiwów PhDr. Jiří Úlovec oraz dyrektor Departamentu Finansowania inż. Pavel Goš. Wśród gości znaleźli się dyrektorzy wielu czeskich archiwach, a ponadto dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach dr hab. Piotr Greiner oraz przedstawiciel wojewody Morawsko-Śląskiego Jan Krkoška, przedstawiciele muzeów, Instytut Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Śląski w Opawie i wiele innych osobistości, a także przedstawiciele firm biorących udział w remoncie.

Powiatowe Archiwum Państwowe w Bruntalu (Okresní archiv Bruntál) powstało w 1958 r., przy czym jego zbiory złożono w tutejszym pałacu. W 1961 r. dla potrzeb archiwów pozyskano budynek byłej synagogi w Krnově. Poszczególne zbiory przechowywano jednak w różnych innych obiektach, m.in. w pałacu w Janovicích u Rýmařova. Żaden z tych obiektów nie spełniał nawet podstawowych warunków do przechowywania materiałów archiwalnych. W dodatku niektóre z nich dosięgły różne klęski żywiołowe i problemy techniczne. Wreszcie synagogę trzeba było zwrócić pierwotnym właścicielom. W 1997 r. postanowiono znaleźć jedną, lepszą siedzibę. Wybrano budynek fabryczny byłego przedsiębiorstwa państwowego Karnola w Krnovie, który zdecydowano się gruntowanie przebudować.

Pierwszy etapie prac rekonstrukcyjnych w przypadł na okres od grudnia 2004 do lutego 2006 r., gdy adaptowano i dostosowano do potrzeb magazynowych nowszą część kompleksu dawnej fabryki włókienniczej Alois Larisch. W 2006 r. przeniesiono do tego obiektu wszystkie zasoby archiwalne, które nareszcie mogłyby być przechowywany właściwie i w sposób godny. W następnych latach – z licznymi przerwami – Archiwum wykonało jedynie częściowe modyfikacje pozostałych części budynków pofabrycznych. Od listopada 2016 do października 2017 r. przeprowadzono kolejny etap odbudowy, w ramach którego przystosowano wszystkie piętra wschodniego skrzydła pierwotnego budynku fabryki. Stworzono tu trzy piętra nowoczesnych magazynów archiwalnych o pojemności 6000 mb, gdzie tymczasowo zdeponowano część zasobu Okręgowego Archiwum Państwowego w Opawie. Tak więc w Krnovie powstało ważne archiwum o charakterze ponadregionalnym. Obecnie zatem przed archiwum jest wart tylko zakończenie 1 i 2 kondygnacji nazywa.

Obecnie przed Archiwum stoi już tylko zadanie dokończenie remontu tzw. willi Larischa oraz skrzydła zachodniego pierwotnego budynku fabrycznego. W każdym razie już dziś można śmiało stwierdzić, że odbudowa i adaptacja dawnej przędzalni była korzystna nie tylko dla Archiwum (przeszło 5 km bieżących archiwaliów), ponieważ przez te działania państwo Czeskie przyczyniło się do tego, że w centrum miasta, zamiast opuszczonej ruiny, stoi dziś odnowionym budynek służący społeczeństwu.

oprac. Ivo Łaborewicz

AP Oddział Jelenia Góra

Więcej patrz:

http://www.archives.cz/zao/bruntal/index.php

http://cesarch.cz/blog/2017/12/13/namestek-ministra-vnitra-petr-mlsna-v-krnove-slavnostne-otevrel-rekonstruovanou-archivni-budovu/