SŁOWACJA: Węgierskie seminarium dla słowackich archiwistów

Węgierskie Archiwum Narodowe (Magyar Nemzeti Levéltár), do 2012 r. Centralne Archiwum Państwowe, jest głównym archiwum historycznym i zwierzchnim archiwum dla archiwalnych placówek powiatowych. Powstało w 1756 r. w Preszburgu i zajmuje obecnie trzy obiekty w dzielnicy Várnegyed. Przechowuje ponad 73 kilometry bieżące akt, ponad 63,5 milionów mikrofilmów i niezliczone pieczęcie, zdjęcia, mapy i plany oraz dokumenty. Funkcjonuje, podobnie jak pozostałe archiwa na Węgrzech, w oparciu o ustawę archiwalną nr LXVI z 1995 roku.
Jako instytucja ogólnokrajowa zachowuje ono szczególne relacje z archiwami zagranicznymi. Jednym z przejawów tych działań są organizowane w ostatnich latach seminaria edukacyjne dla archiwistów z sąsiednich krajów. Mają one charakter misji kulturalnej, której celem jest wzmocnienie współpracy z archiwistami krajów sąsiednich, zwłaszcza ze Słowacji, a także nawiązanie wzajemnych bliższych kontaktów ze wszystkimi archiwistami, przechowującymi i pracującymi nad dokumentami wytworzonymi na Węgrzech i przez władze węgierskie. W 2017 r. Archiwum Narodowe zorganizowało dwa seminaria dla archiwistów w Rumunii i na Ukrainie, edukując ich w w zakresie opracowywania dokumentów powstałych w języku węgierskim.

Dnia 7 maja 2018 r. zorganizowano kolejne takie seminarium, tym razem dla archiwistów słowackich, które odbyło się w Koszycach (hotel „Akadémia”, Košice Juh, Južná trieda 2214/10). Tematyka referatów została dobrana według znaczenia i aktualności problemów z jakimi borykają się archiwa w XXI wieku. Wykładowcy przygotowywali swoje wystąpienia w oparciu o najnowszą literaturę, ale przede wszystkim na podstawie własnej oraz kolegów praktyki archiwalnej. Uczestnicy seminarium mogli uzyskać podstawowe informacje i nową wiedzę na sześć następujące zagadnień:
1. Przejmowanie, przechowywanie i opracowywanie dokumentacji elektronicznej – standardy europejskie. Wykładowca dr. Mikó Zsuzsanna, zastępca dyrektora generalnego Archiwum Narodowego w Budapeszcie;
2. Archiwalne bazy danych, digitalizacja dokumentów. Wykładowca dr. Szabó Csaba, dyrektor generalny Archiwum Narodowego w Budapeszcie;
3. Granty Unii Europejskiej i granty węgierskie dla archiwów. Wykładowca: Nemesné Zsigmondi Erzsébet, dyrektorka oddziału gospodarczego w Archiwum Narodowym w Budapeszcie.
4. Nowoczesna komunikacja w archiwum (strony internetowe, Facebook, Instagram, wystawy wirtualne, czasopisma on-line). Wykładowca: dr. Németh László Sándor, kierownik sekretariatu dyrektora generalnego Archiwum Narodowego w Budapeszcie;
5. Usługi archiwalne, wydarzenia publiczne, edukacja archiwalna, współpraca archiwów i szkół. Wykładowca: Mgr. Andrea Farkasová, Odpowiedzialna za dział edukacji i public relations Archiwum Narodowego w Budapeszcie.
6. Zarządzanie powiatem w drugiej połowie XIX w. Wykładowca: Csonka Laura, archiwistka Archiwum Narodowego w Budapeszcie.
Kolejne tego typu seminarium ma odbyć się w Serbii.

Więcej: Plán seminára Maďarského národného archívu pre slovenských archivárov

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze