WŁOCHY: Promocja podręcznika archiwistyki

Dania 28 maja w Archiwum Państwowym w Neapolu odbędzie się prezentacja drugiego wydania autorskiego podręcznika włoskiej archiwistyki. Autor Paolo Franzese jest od 2015 dyrektorem neapolitańskiego archiwum, wcześniej, w latach 2009 – 2015 był dyrektorem Archiwum Państwowego w Perugi. Związany z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań zarówno metodycznych jak i technicznych w archiwach włoskich takich jak prowadzonego przez Centralny Instytuta Archiwistyki (l’Istituto centrale per gli archivi (ICAR) – włoskiego Systemu Archiwistyki Narodowej (Sistema archivistico nazionale (SAN). Był także ekspertem komisji (Commissione nazionale per l’elaborazione del codice normativo per i soggetti produttori d’archivio) odpowiedzialnej za przygotowanie, opartych na międzynarodowym standardzie ISAAR(CPF), włoskich norm opisu jednostek organizacyjnych, osób i rodzin NIERA (Le Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie – NIERA (EPF). Nauczał archiwistyki w szkołach archiwistyki i paleografii w Perugi i Neapolu. Paolo Franzese jest jednym z włoskich ekspertów międzynarodowych standardów archiwalnych, także autorem licznych artykułów naukowych z dziedziny archiwistyki. Publikował w „Il mondo degli archivi” (odpowiednik polskiego Archeionu) oraz „Rasegna degli Archivi di Stato” oraz innych periodykach specjalistycznych.

W podręczniku mawia procesy postępowania z zasobem historycznym przechowywanym w archiwach państwowych odnosząc się równocześnie do współczesnych procesów związanych z zarządzaniem dokumentacją. Kładzie także nacisk na coraz szerzej zauważalną interdyscyplinarność wchodzącą w domenę archiwistyki.

II wydanie podręcznika ma zaktualizowaną bazę podstaw prawnych włoskiej archiwistyki.

Paolo Franzese, Manuale di archivistica italiana, Morlacchi editore  2018, s. 292

Seconda edizione

ISBN: 9788860749734

Seria: Manuali e saggi di Archivistica,

Więcej: “Manuale di archivistica italiana”, presentazione della seconda edizione

Książka jest dostępna w: Morlacchi Editore University Press, cena 16,50 EUR

oprac Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec