POLSKA: Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów wielkopolskich

H. Krystek, P. Rybczyński, Z. Hoffman, A. Domalanus i J. Malinowski

8 czerwca 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu miała miejsce po raz pierwszy uroczystość wręczenia nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów wielkopolskich. Patron nagrody prof. Stanisław Nawrocki (1925-2000) był cenionym naukowcem i wieloletnim pracownikiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.
W pierwszej edycji Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego Kapituła nominowała 6 osób – 3 w kategorii nagrody głównej i 3 w kategorii nagrody za całokształt dorobku archiwalnego. Nie nominowano żadnego archiwisty do nagrody młodych, gdyż do Kapituły nie wpłynęły żadne wnioski.
Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann na wniosek Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego przyznał dwie nagrody główne, które otrzymali: Piotr Rybczyński (kierownik Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu) oraz dr Józef Malinowski (Archiwum PAN Oddział w Poznaniu). Nagrodę za całokształt dorobku archiwalnego otrzymała Anna Domalanus (kierownik Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

H. Krystek, P. Rybczyński, Z. Hoffman, A. Domalanus i J. Malinowski

H. Krystek, P. Rybczyński, Z. Hoffman, A. Domalanus i J. Malinowski

Wojewoda wręczył nagrody podczas uroczystej gali zorganizowanej 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dyplomy otrzymali pozostali nominowani do nagród – Tadeusz Grabarz (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Mariusz Naworski (IPN Oddział w Poznaniu) i Barbara  Ratajewska (Archiwum Państwowe w Lesznie).

H. Krystek, Z. Hoffman, M. Naworski i B. Ratajewska
H. Krystek, Z. Hoffman, M. Naworski i B. Ratajewska

Sylwetkę patrona nagrody prof. Stanisława Nawrockiego przedstawił dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu  Henryk Krystek, przewodniczący Kapituły.
Nagroda została ustanowiona 6 listopada 2017 r., a jej organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
Ustalono, że nagrody będą przyznawane corocznie w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda młodych archiwistów do 35. roku życia oraz nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Ich celem jest uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Postanowiono także, że wręczenie nagród będzie odbywało się każdorazowo w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów.
Powołano Kapitułę Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego, w skład której weszli: dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego, dyrektorzy archiwów państwowych w Poznaniu, Kaliszu i Lesznie, dyrektorzy archiwów archidiecezjalnych w Poznaniu i Gnieźnie, kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UAM, dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, kierownik PAN Archiwum w Warszawie – Oddział w Poznaniu oraz po jednym przedstawicielu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Barbara Ratajewska (AP w Lesznie)
Fot. Karol Andrzejewski (AP w Kaliszu)