ROSJA: Wystawa „Monachium-38. Na progu katastrofy”

Dnia 19 września 2018 r. w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie (sala wystawowa przy ul. Bolszaja Pirogowskaja 17) – otwarcie wystawy historyczno-dokumentalnej pt. „Monachium 38. Na progu katastrofy”, poświęconej 80. rocznicy podpisania układu w Monachium we wrześniu 1938 r. Na wystawie mają być wystawione po raz pierwszy unikatowe dokumenty archiwalne naświetlające ciąg wydarzeń, których bezpośrednim skutkiem było rozpętanie przez Niemcy II wojny światowej. Udział w ceremonii otwarcia wystawy zapowiedział m.in. minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow.

Tematem wystawy jest konferencja w Monachium w dniach 29-30 września 1938 roku, w wyniku której przywódcy nazistowskich Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch podpisali umowę o oderwaniu od Czechosłowacji części jej terytorium (Kraju Sudetów) i przyłączeniu go do Rzeszy Niemieckiej. W konferencji Czechosłowacja nie uczestniczyła.

Haniebny układ monachijski był szczytowym momentem polityki ustępstw wobec Adolfa Hitlera, doprowadził do fundamentalnej zmiany w układzie sił na kontynencie europejskim na korzyść hitlerowskich Niemiec, do ostatecznego upadku systemu wersalskiego w stosunkach międzynarodowych, a ostatecznie – do wybuchu II wojny światowej. Obejmująca okres od listopada 1937 do czerwca 1939 roku wystawa opowiada historię powstania i rozwoju kryzysu czechosłowackiego, międzynarodowej konferencji w Monachium i jej postanowień. Wystawa będzie czynna do 14 października 2018 roku.

Więcej: Открытие историко-документальной выставки «Мюнхен-38. На пороге катастрофы»

oprac. Edyta Łaborewicz

AP Wrocław Oddział w Legnicy