ROSJA: Szóste Syberyjskie Forum Historyczne

Władze Kraju Krasnojarskiego, wraz ze współorganizatorami przedsięwzięcia: Syberyjskim Uniwersytetem Federalnym w Krasnojarsku, Krasnojarskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. W.P. Astafiewa, Archiwum Państwowym Kraju Krasnojarskiego oraz Regionalnym Muzeum Historii Lokalnej Krasnojarska, zapraszają do wzięcia udziału w kolejnym, szóstym już Syberyjskim Forum Historycznym, w dniach 24-25 października 2018 r. (sala kongresowa Syberyjskiego Uniwersytetu Federalnego w Krasnojarsku). Tematem tegorocznego spotkania ma być problematyka opanowania i zasiedlenia Syberii oraz jej uformowanie się i rozwoju jako regionu wieloetnicznego i wielowyznaniowego. Do udziału zapraszani są historycy, religioznawcy, etnolodzy i antropolodzy, nauczyciele i naukowcy z uczelni pedagogicznych, archiwiści, muzealnicy i bibliotekarze, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, stowarzyszeń, duchowieństwa i organizacji publicznych; w kolejnych edycjach Forum od 2013 r. uczestniczyli w nim naukowcy i inne osobistości nie tylko z Rosji, ale także z Niemiec, Chin, Norwegii, Polski i Estonii.
Należąca do Rosji Syberia pod względem administracyjnym dzieli się na położony w jej zachodniej części Syberyjski Okręg Federalny (w skład którego wchodzi m.in. Kraj Krasnojarski), z centrum administracyjnym w Nowosybirsku, oraz na Dalekowschodni Okręg Federalny, którego największym miastem jest Chabarowsk. Obydwa syberyjskie okręgi zajmują łącznie ponad 11 milionów kilometrów kwadratowych i liczą ok. 27 milionów mieszkańców.

Tegoroczne Forum ma zająć się takimi kwestiami jak m.in. procesy demograficzne i migracyjne na Syberii od XVII do XXI wieku, polityka narodowościowa państwa rosyjskiego w okresie przedrewolucyjnym oraz po 1917 r., cechy i osobliwości składu etnicznego ludności Syberii, wkład narodów syberyjskich w rozwój gospodarki, kultury, nauki, sportu i procesów społecznych i politycznych regionu, ochrona i rozwój różnorodności etniczno-kulturowej narodów Syberii, współczesne problemy stosunków międzyetnicznych czy wreszcie rozwój etnoturystyki.
Oprócz obrad, w ramach Forum przewidziano kursy mistrzowskie, „okrągłe stoły”, wystawy eksponatów ze zbiorów Archiwum Państwowego Kraju Krasnojarskiego, Regionalnego Muzeum Historii Lokalnej Krasnojarska i innych muzeów regionu.

Wicej:

Aрхивы Красноярского Kрая

oprac. Edyta Łaborewicz
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział w Legnicy