WŁOCHY: Włamanie i kradzież danych z Systemu Informacji o Archiwach Państwowych

W dniu 26 kwietnia 2019 r. włoski Centralny Instytut Archiwistyki (Istituto Centrale per gli Archivi – ICAR ) opublikował komunikat o włamaniu na serwery Systemu Informacji o Archiwach Państwowych (Sistema Informativo degli Archivi di Stato- SIAS). System ten jest osadzony na serwerach międzyuczelnianego konsorcjum CINECA (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell’Italia Nord Orientale – Międzyuniwersyteckie Konsorcjum Autoamtycznych Obliczeń dla Północnych Włoch- tłum. autor). Konsorcjum to zostało powołane w 1969 r. celem wsparcia badań naukowych bazą narzędzi informatycznych. Do jego zadań należy tworzenie systemów zarządzania dla administracji uniwersyteckich oraz Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR) oraz projektowanie systemów informatycznych dla administracji publicznej, opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorstw. CINECA obsługuje samo ministerstwo, 64 włoskie uniwersytety, 9 instytutów badawczych i trzy kliniki. Posiada swoje biura w Bolonii, Mediolanie, Rzymie i Neapolu. Zatrudnia 700 osób.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w wyniku włamania do systemu skradziono tysiące nazwisk, e-maili i haseł użytkowników systemu. Włamano się poprzez nie działającą, wyłączoną funkcję dodawania zakładek do stron systemu (bookmark). Funkcja ta była opracowana w 2005 r. i funkcjonowała do 2012 r. Część skradzionych danych rozpowszechniana jest w internecie i Centralny Instytut Archiwistyki zaapelował do użytkowników, aby w razie rozpoznania swoich własnych danych, użytkownik sprawdził ich aktualność użycia.
Sam system SIAS  (Systemu Informacji o Archiwach Państwowych), jak podaje ICAR, został w 2016 r. „zamrożony” (congelato), a znajdujące się w nim opisy zasobu archiwalnego zostały przeniesione do innego systemu, w ramach którego którym zostały przesłane do właściwych archiwów państwowych, celem korekty i aktualizacji danych o zasobie przed ich publikacją online

Więcej:

ICAR: Diffusione fraudolenta di dati del Sistema Informativo degli Archivi di Stato

Oprac.

Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec