FRANCJA: Paryż, Katedra Notre-Dame w archiwaliach

Tegoroczny majowy elektroniczny biuletyn informacyjny archiwów francuskich (Lettre nr 49) tradycyjnie zawiera nowości z działalności archiwów. Przedstawiono w nim m.in. nowy budynek archiwum w aglomeracji Compiègne, plan działań edukacyjnych zaplanowanych na 2019 rok przez Archiwum Narodowe, wystawę dotyczącą architektury, przygotowaną przez Archiwum Departamentalne Loir-et-Cher z okazji 500-lecia śmierci Leonarda da Vinci, sprawozdanie z kolejnego etapu remontu budynków Archiwum Narodowego w Paryżu i przeprowadzki pracowników do tymczasowych lokali w kontenerach oraz planów świętowania już nie dnia, ale Międzynarodowego tygodnia archiwów w dniach 3-9 czerwca pod hasłem „Zaprojektować archiwa w XXI wieku”.
Tematem wiodącym majowego biuletynu jest „Co archiwalia mówią o Notre-Dame w Paryżu”. Nawiązuje on do pożaru katedry, który miał miejsce 15 kwietnia 2019 r. Poruszeni byli nim nie tylko mieszkańcy Paryża czy Francji, ale wielu krajów na świecie. Francuscy archiwiści przeprowadzili w tych okolicznościach kwerendę i opublikowali jej wyniki. Zaprezentowali źródła, które pozwalają poznać historię i życie budynku katedry w ciągu kilku stuleci. Powstał w ten sposób przewodnik tematyczny, dostępny on-line na portalu archiwów Francji.
Omówiono w nim kolejne etapy trwającej kilka wieków budowy, zmiany, jakie zaszły w XVII i XVIII wieku, stan zniszczeń po Rewolucji w końcu XVIII w., prace restauracyjne w XIX w. i dalsze zmiany. Przygotowany tekst wzbogaca kilka ilustracji; o wiele liczniejsze są hiperlinki prowadzące do dodatkowych stron, na których dokładniej opisano dokumenty, osoby, wydarzenia ważne dla przedstawianych dziejów świątyni. Wskazano też bazę źródłową: wykaz podstawowych zespołów archiwalnych w Archiwum Narodowym, archiwum historycznym diecezji paryskiej oraz dokumenty w Mediatece architektury i dziedzictwa. Uzupełnia to zestawienie krótka bibliografia i webografia, autorzy zaznaczają jednak, że podany wykaz nie wyczerpuje tematu.

Więcej: Notre-Dame de Paris à travers les archives

Anna Laszuk (NDAP)