FRANCJA: Geneza ustawy o archiwach z 1979 r. – publikacja

Portal Archiwa Francji poinformował o wydaniu monumentalnej publikacji poświęconej legendarnej już francuskiej ustawie archiwalnej z 3 stycznia 1979 r. Ustawa ta z perspektywy czasu określana jest „ustawą dwustulecia” (Cette loi venait combler ce qui, rétrospectivement, était perçu comme un vide législatif presque bicentenaire.). Obecnie ustawa weszła, w całości, w skład „Kodeksu dziedzictwa”. Code de Patrimoine- Kodeks dziedzictwa nie jest w występującą w Polsce regulacją prawną. Jest odpowiednikiem innych kodeksów takich jak: Kodeks administracyjny, karny, pracy i inne, zastosowanym do dziedzin związanych z kulturą, czy szczerzej dziedzictwem kulturowym. Francuski kodeks dziedzictwa został uchwalony i wszedł w życie w 2004 r. Składa się z siedmiu części:

1) Regulacje wspólne dla całości dziedzictwa kulturalnego,

2) Archiwa

3) Biblioteki

4) Muzea

5) Archeologia

6) Zabytki kultury materialnej i architektury

7) Dyspozycje dotyczące kolonii

Poszczególne działy zostały stworzone z ustaw regulujących wymienione domeny. Do dziś kodeks był kilkakrotnie nowelizowany w latach: 2005, 2006, 2008, 2009, 2016 i 2017. Podstawą części pierwszej „Archiwa” jest wspomniana wyżej ustawa archiwalna.

Omawiana publikacja pięciu autorów: Marie Cornu, Christine Nougaret, Yann Potin, Bruno Ricard, Noé Wagener nie jest historią archiwów i archiwistyki. Autorzy chcieli ukazać skomplikowany, wielowarstwowy proces wpływający na konstrukcję francuskiej ustawy archiwalnej, zwłaszcza w obszarze wartościowania dokumentacji, pogodzenia ochrony dziedzictwa kulturowego z koniecznością brakowania dokumentacji masowej. Książka z pewnością warta polecenia bibliotece archiwisty.

1979, genèse d’une loi sur les archives,
de Marie Cornu (Sous la direction de), Christine Nougaret (Sous la direction de), Yann Potin (Sous la direction de), Bruno Ricard (Sous la direction de), Noé Wagener (Sous la direction de) ,
La Documentation Française (9 décembre 2019),
ISBN-10 : 2111570273,
ISBN-13 : 978-2111570276,
s. 656.

Cena 39,00 EUR.