UKRAINA: unikatowe dokumenty archiwalne z XII-XX w. online – „pierwsza próba zmiany stereotypowego postrzegania służby archiwalnej”

„Pojawienie się zbioru unikatowych dokumentów Narodowego Zasobu Archiwalnego na oficjalnym portalu Ukrderzharkhiv pokazuje naszą otwartość i chęć zaspokojenia potrzeb obywateli nie tylko w zakresie informacji o charakterze społeczno-prawnym lub genealogicznym, ale także w celu zapoznania się z rzadkim dziedzictwem ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego” – powiedział szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow podczas audycji w Radiu Publicznym. „Unikatowy dokument archiwalny to dokument, który ma wyjątkowe znaczenie historyczne w rozwoju narodu ukraińskiego i określa jego wkład w światowe dziedzictwo kulturowe. W Państwowej Służbie Archiwalnej działa Centralna Komisja Weryfikacyjna, która zbiera wnioski z archiwów państwowych, w celu włączenia ich w nominację i uznanie dokumentu za niepowtarzalny. Ten specjalny status dokumentu wskazuje, że pod względem treści i projektu graficznego, innych kryteriów, taki dokument jest swego rodzaju jedynym w naszym kraju i nie można go nigdzie indziej znaleźć. W sumie istnieje obecnie 435 takich unikalnych dokumentów”, podkreślił Anatolij Chromow.

Na portalu internetowym archiwów państwowych Ukrainy można przeglądać cyfrowe kopie wspomnianych wyżej unikatowych dokumentów z zasobu wielu tamtejszych archiwów (z wyjątkiem najstarszych, spisanych na korze brzozowej w XII wieku, które są w trakcie skanowania), każdą z obszernym opisem.
„Najbardziej unikatowe dokumenty są przechowywane w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie”, powiedział Anatolij Chromow. Lwowskie archiwum prezentuje on-line 320 dokumentów ze swego zasobu, z okresu XIV-XVIII w., w tym wystawione przez polskich władców: Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę, Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Zygmunta Starego, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego; znajdują się tam również dokumenty piastowskiego księcia Władysława Opolczyka (przypomnianego w serialu „Korona królów”). Z kolei z zasobu Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego pochodzą listy Henryka Sienkiewicza i Marii Skłodowskiej-Curie.

Źródło:
Унікальні документи Національного архівного фонду
oprac. Edyta Łaborewicz
AP we Wrocławiu Oddział w Legnucy