WŁOCHY: “Archiwa w czasach zamieszek i wojen. Od epoki napoleońskiej do cyberwojny” – konferencja w Mediolanie

W dniach 19- 21 maja 2021 r. w Archiwum Państwowym w Mediolanie (Archivio di Stato di Milano) odbedzie się konferencja pod tytułem Archiwa w czasach zamieszek i wojen. Od epoki napoleońskiej do cyberwojny” („Gli Archivi nelle sommosse e nelle guerre”. Dall’età napoleonica all’era della cyber war). Zamieszki i wojny były i są przyczyną niszczenia wszelkich źródeł historycznych dokumentujących rozwój cywilizacji. Spowodowany nimi proces destrukcji w równym stopniu dotyczy niszczenia w różnorodnych form ludzkiej aktywności. Archiwa i archiwalia, w trakcie zamieszek i wojen, narażone są na zniszczenia i grabieży. Ulegały zniszczeniu jako “przypadkowe ofiary” konfliktów, ale były także elementem militarnej rozgrywki, kiedy niszczono je z chęci pozbawienia wroga istotnych informacji lub stawały się łupem wojennym z tego samego powodu, aby wykorzystać zawarte w nich informacje do zarządzania podbitymi obszarami.

WŁOCHY: “Archiwa w czasach zamieszek i wojen. Od epoki napoleońskiej do cyberwojny” – konferencja w Mediolanie

Zaproponowany tytuł konferencji nawiązuje do tytułu referatu wygłoszonego 29 listopada 1914 r. przez Giovaniego Vittaniego w szkole paleografii, dyplomatyki i archiwistyki mediolańskiego archiwum państwowego. Poruszone, w trakcie już wojny, problemy okazały się dla służb archiwalnych stron konfliktu niezwykle istotne. Nawiązanie do epoki napoleońskiej wiąże się z publikacją z 2019 r. Marii Pia Donato, profesor Uniwersytetu w Cagliari (Università degli Studi di CAGLIARI), L’Archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia (Archiwum świata. Gdy Napoleon skonfiskował historię), Laterza editori, 2019. W publikacji tej autorka odwołuje się do pomysłu cesarza stworzenia w Paryżu “wielkiego archiwum świata”, co oznaczałoby ograbienie reszty świata z jego historii, a w konsekwencji tożsamości. W roku dwusetnej rocznicy śmierci cesarza Archiwum Państwowe w Mediolanie, wywołuje problem losu archiwaliów w czasach pożogi.
Konferencja będzie się składać się będzie z następujących tematów:
1.    Archiwa, wojna i dyplomacja (Tu podtematy: Zarządzanie, przemiany tworzenie archiwów w przewidywaniu wojny, podczas jej trwania lub po wojnie; Jak zmieniają się archiwiści i ich zawód w czasach wojny; Archiwa dyplomacji)
2.    Tajne archiwa i publiczne archiwa (Dostęp do archiwów, Archiwa jako instrumenty władzy; Archiwa jako instrumenty ochrony praw)
3.    Archiwa pomiędzy “imperium”, “narodem” i “dekolonizacją” (Archiwa jako instrumenty władzy symbolicznej; Archiwa jako instrumenty tożsamości; Archiwa w kryzusie, okresie zamieszek i fazach przejściowych)
4.    Archiwum jako instrument i archiwum jako monument (Selekcja/brakowania w archiwach w przeszłości w celu konstrukcji narracji historycznej; Konstrukcja “nowych archiwów”; Zbiory autografów, korespondencja, listy, zbiory audio, dzienniki; Archiwa rozczłonkowane, rozproszone, zniszczone i zabrane / archiwa przechowywane intencjonalnie.)
5.    Archiwa i technologie (Archiwum jako produkt i narzędzie technologiczne; Archiwa godne zaufania i autentyczne w erze cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji; Kontrola i użycie danych)
Termin zgłaszania wystąpień w językach włoskim i angielskim upływa 30 września 2020. Kandydat powinien przesłać abstrakt (do 400 słów). Czas każdego wystąpienia przewidziano na 20 minut plus 5 minut na ewentualne pytania. Kontakt z organizatorem: convengoasmi2021ATgmail.com.

Więcej: „Gli Archivi nelle sommosse e nelle guerre”. Dall’età napoleonica all’era della cyber war

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

W dniach 19- 21 maja 2021 r. w Archiwum Państwowym w Mediolanie (Archivio di Stato di Milano) odbedzie się konferencja pod tytułem Archiwa w czasach zamieszek i wojen. Od epoki napoleońskiej do cyberwojny” („Gli Archivi nelle sommosse e nelle guerre”. Dall’età napoleonica all’era della cyber war). Zamieszki i wojny były i są przyczyną niszczenia wszelkich źródeł historycznych dokumentujących rozwój cywilizacji. Spowodowany nimi proces destrukcji w równym stopniu dotyczy niszczenia w różnorodnych form ludzkiej aktywności. Archiwa i archiwalia, w trakcie zamieszek i wojen, narażone są na zniszczenia i grabieży. Ulegały zniszczeniu jako “przypadkowe ofiary” konfliktów, ale były także elementem militarnej rozgrywki, kiedy niszczono je z chęci pozbawienia wroga istotnych informacji lub stawały się łupem wojennym z tego samego powodu, aby wykorzystać zawarte w nich informacje do zarządzania podbitymi obszarami.

Zaproponowany tytuł konferencji nawiązuje do tytułu referatu wygłoszonego 29 listopada 1914 r. przez Giovaniego Vittaniego w szkole paleografii, dyplomatyki i archiwistyki mediolańskiego archiwum państwowego. Poruszone, w trakcie już wojny, problemy okazały się dla służb archiwalnych stron konfliktu niezwykle istotne. Nawiązanie do epoki napoleońskiej wiąże się z publikacją z 2019 r. Marii Pia Donato, profesor Uniwersytetu w Cagliari (Università degli Studi di CAGLIARI), L’Archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia (Archiwum świata. Gdy Napoleon skonfiskował historię), Laterza editori, 2019. W publikacji tej autorka odwołuje się do pomysłu cesarza stworzenia w Paryżu “wielkiego archiwum świata”, co oznaczałoby ograbienie reszty świata z jego historii, a w konsekwencji tożsamości. W roku dwusetnej rocznicy śmierci cesarza Archiwum Państwowe w Mediolanie, wywołuje problem losu archiwaliów w czasach pożogi.

Konferencja będzie się składać się będzie z następujących tematów:

1.       Archiwa, wojna i dyplomacja (Tu podtematy: Zarządzanie, przemiany tworzenie archiwów w przewidywaniu wojny, podczas jej trwania lub po wojnie; Jak zmieniają się archiwiści i ich zawód w czasach wojny; Archiwa dyplomacji)

2.       Tajne archiwa i publiczne archiwa (Dostęp do archiwów, Archiwa jako instrumenty władzy; Archiwa jako instrumenty ochrony praw)

3.       Archiwa pomiędzy “imperium”, “narodem” i “dekolonizacją” (Archiwa jako instrumenty władzy symbolicznej; Archiwa jako instrumenty tożsamości; Archiwa w kryzusie, okresie zamieszek i fazach przejściowych)

4.       Archiwum jako instrument i archiwum jako monument (Selekcja/brakowania w archiwach w przeszłości w celu konstrukcji narracji historycznej; Konstrukcja “nowych archiwów”; Zbiory autografów, korespondencja, listy, zbiory audio, dzienniki; Archiwa rozczłonkowane, rozproszone, zniszczone i zabrane / archiwa przechowywane intencjonalnie.)

5.       Archiwa i technologie (Archiwum jako produkt i narzędzie technologiczne; Archiwa godne zaufania i autentyczne w erze cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji; Kontrola i użycie danych)

Termin zgłaszania wystąpień w językach włoskim i angielskim upływa 30 września 2020. Kandydat powinien przesłać abstrakt (do 400 słów). Czas każdego wystąpienia przewidziano na 20 minut plus 5 minut na ewentualne pytania. Kontakt z organizatorem: convengoasmi2021ATgmail.com.

Więcej: „Gli Archivi nelle sommosse e nelle guerre”. Dall’età napoleonica all’era della cyber war

 

 

Oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec

Tagi: konferencje, Włochy, Mediolan, archiwa w czasach wojny