FRANCJA i WŁOCHY: Portale tematyczne w archiwistykach narodowych. Część II. Portale francuskie „Hołd archiwów państwowych dla prezydenta Valéry Giscard d’Estaing”

1. Hommage des Archives nationales au Président  Valéry Giscard d’Estaing
Hołd archiwów państwowych dla prezydenfa Valéry Giscard d’Estaing

Archiwa Państwowe w hołdzie prezydentowi Valéry Giscard d’Estaing (Hommage des Archives nationales au Président  Valéry Giscard d’Estaing) to najnowszy francuski portal tematyczny.  Opublikowano go w związku ze śmiercią prezydenta Valerego Giscard d d’Estaing (1926 – 2020), który zmarł w wieku 94 lat dnia 2 grudnia 2020 r. Był prezydentem Francji w latach 1974 – 1981.Portal składa się z dwóch części: „Siedem lat w obrazach (maj 1974 – maj 1981)” (Le septennat en images (mai 1974 – mai 1981) oraz „Valéry Giscard d’Estaing i archiwa” (Valéry Giscard d’Estaing et les archives).W części pierwszej wykorzystując 17 fotografii z zasobu archiwów francuskich wraz z ich opisem (kontekstem) lub kopii dokumentów, w krótkich  migawkach, ukazują jego prezydenturę. Nie brano pod uwagę jedynie spektakularnych wydarzeń, ale także bardzo ludzkie aspekty jak rolę jaką odgrywała małżonka prezydenta  dotąd w obyczaju francuskim nie znaną, a wzorowaną na pierwszych damach amerykańskich, zwłaszcza na Jackie Kennedy.

Z archiwistycznego punktu widzenie niezwykle ciekawa jest niewielka prezentacja pożegnania wygłoszonego do narodu po przegranej drugiej turze wyborów z François Mitterrandem wyemitowanego 19 maja 1981 r. Archiwa francuskie dysponują nie mniej niż ośmioma kolejnymi wersjami, sześcioma rękopisami i dwoma  maszynopisami  opatrzonymi  odręcznymi  adnotacjami. Zaprezentowano kolejne wersje rękopisów i ich transkrypcję.
Interesująca jest część poświęcona relacjom Valéry Giscard d’Estaing z archiwami francuskimi, a to dlatego, że interesował sie sytuacją archiwów narodowych Francji i z jego częściowo  inicjatywy przyjęto ustawę o archiwach z 3 stycznia 1979 r., która zastąpiła kilak różnych regulacji prawnych z których niektóre sięgały końca XVIII wieku, inne obejmowały regulacje z XIX i XXw. Nowa ustawa wprowadziła archiwa francuskie na nowoczesną ścieżkę rozwoju tworząc spójny korpus prawny.
Valéry Giscard d’Estaing 25 października 1979 r. podpisał pierwszy protokół przewidujący zdeponowanie w archiwach narodowych dokumentacji jego prezydenckiej kadencji, od 2008 r. praktyka ta została usankcjonowana ustawą, w efekcie od czterdziestu lat archiwa gromadzą dokumentacje szefów rządów i gabinetów ministerialnych.
Portal zamyka film zrealizowany w 2019 r. przez Pierre Bonte-Joseph pt.:  „1974, l’alternance Giscard” (1974, przemiana Giscarda).

Więcej: Hommage des Archives nationales au Président  Valéry Giscard d’Estaing

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec