UKRAINA: Państwowa Służba Archiwalna działa

Anatolij Chromow, szef archiwów państwowych Ukrainy:
„W czasie wojny nadal działaPaństwowa Służba Archiwalna Ukrainy. Nasze główne wysiłki skupiają się teraz na:
– stałym monitoringu stanu branży i dokumentowaniu wydarzeń wojennych;
– punktowym wzajemnym wsparciu kolegów (organizacji warunków pracy zdalnej, pobytu czasowego dla tych, którzy wyjechali itp.);
– przeniesienie poszczególnych kolekcji (tam, gdzie to możliwe i bezpieczne);
– współpracy międzynarodowej i wsparciu partnerów w celu całkowitej izolacji kraju agresora;
– opracowaniu mechanizmów i podpisaniu umów na wykonanie kopii cyfrowych zasobu archiwalnego i aparatu ewidencyjnego;
– dalszej realizacji projektów internetowych przez służbę archiwalną i archiwa państwowe;
– zaleceniach metodycznych, konsultacjach w zakresie ewidencji i archiwizacji w stanie wojennym;
– szerokiej komunikacji z mediami i kolegami z całego świata, w celu zorganizowania w przyszłości mechanizmów międzynarodowego wsparcia finansowego i technicznego dla naprawy i odbudowy infrastruktury archiwalnej.
Razem do zwycięstwa! Chwała Ukrainie!”

https://www.facebook.com/archives.ua

tłum. i oprac.

Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica