MRA: Międzynarodowa Rada Archiwów zawiesiła relacje z archiwami Rosji i Białorusi

W dniu 10 marca 2022 r. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Archiwów przyjął Rezolucję Wsparcia dla Ukrainy polegającą na zawieszeniu relacji z trzema rosyjskimi i jedną białoruską agencjami archiwalnymi. Zawieszono relacje z:
1. Rosyjską Federalną Agencją Archiwów (Федеральное архивное агентство России);
2 . Komitetem Archiwów Rządu Republiki Udmurcji (Комитет архивов при Правительстве Удмуртской Республики);
3. Rządowym Komitetem Archiwów Republiki Tatarstanu (Государственный комитет архивов Республики Татарстан)
4. Departamentem Zarządzania Archiwami i Dokumentacją Republiki Białoruś (Департамент архивов и делопроизводства Министерства юстиции Республики Беларусь).

Zawieszenie stosunków oznacza ustanie wszelkich kontaktów Międzynarodowej Rady Archiwów oraz innych jej ciał z powyższymi agencjami państw agresorów przeciwko Ukrainie.  Międzynarodowa Rada Archiwów  ICA wezwała rząd Federacji Rosyjskiej i rząd Republiki Białorusi do położenia kresu zbrojnej agresji, do poszanowania i ochrony środowisk zawodowych i instytucji zaangażowanych w zarządzanie informacją, dokumentacją i archiwów, które stoją na straży nie tylko pamięć Ukrainy, ale także dokumentów i archiwów świadczących o tożsamości, prawach i obowiązkach obywateli. Zawieszenie relacji będzie trwało dopóty dopóki nie zostanie wynegocjowane zawieszenie broni satysfakcjonujące rząd Ukrainy gwarantujące bezpieczeństwo i suwerenność osób i instytucji.    

Więcej:

MRA: Mise en œuvre de la résolution du Comité exécutif

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec