NIEMCY: Finansowanie projektu cyfrowego poświęconego historii lokalnej w Bawarii

Albert Füracker, bawarski Minister Finansów i Regionu, przekazał decyzję o finansowaniu projektu „Digital-analog-miteinander. Das Projekt Heimat HubamBayerischenUntermain„Cyfrowo-analogowo-wspólnie” EricowiLeidererowi, burmistrzowi i urzędnikowi ds. cyfryacji miasta Aschaffenburg. Jest on częścią większego przedsięwzięcia „HeimatHub” czyli Centrum Regionalnego dla Dolnej Frankonii. Wartość projektu finansowego wynosi prawie 300 000 euro a jego realizacja potrwa do lata 2024 roku.

„Bawaria to różnorodność! Nasze piękne Wolne Państwo ma wiele bardzo różnych regionów o wielu szczególnych cechach: lokalne specjały, różne zwyczaje i dialekty, własne tradycje oraz imponujące krajobrazy przyrodnicze i kulturowe. Wszystko to sprawia, że jest domem i „dumą regionu”. Aby zachować, wzmocnić i utrzymać przy życiu tę tożsamość regionalną, potrzebne jest zaangażowanie i zaangażowanie na wielu poziomach. Wraz z naszym pierwszym „Dniem Regionów Bawarii” chcemy uwidocznić różnorodność Bawarii, a przede wszystkim wyrazić nasze uznanie dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. Jestem zatem szczególnie zadowolony, że mogę dziś przedstawić finansowanie sześciu innowacyjnych i cyfrowych projektów regionalnych na łączną kwotę ponad 1,7 mln euro – powiedział minister Albert Füracker.
Termin „hub” pochodzi z języka angielskiego i oznacza centrum lub węzeł. „HeimatHub” ma być innowacyjnym centrum łączącym lokalną historię na Bawarskiej Dolnej Frankonii z cyfryzacją. Cyfrowa transformacja kultury i historii jest możliwa w projekcie dzięki platformie „uczestnictwa” i ogólnodostępnemu cyfrowemu archiwum obywateli. Punkty kontaktowe dla projektu zostaną utworzone lokalnie, w powiatach Aschaffenburg i Miltenberg oraz w mieście Aschaffenburg. Miasto Aschaffenburg jest również odpowiedzialne za projekt za pośrednictwem Archiwum Miasta  i Kolegiaty Aschaffenburg (Stadt- und StiftsarchivAschaffenburg). Cyfrowe archiwum obywateli ma stać się regionalną pamięcią, aby zabezpieczyć i utrwalić indywidualne, rodzinne lub zbiorowe „wspomnienia”, okoliczności kulturowo-historyczne i codzienne doświadczenia – aż po dokumentację nowszych i niedawnych wydarzeń -uchodźcy , migranci.
Projekt HeimatHub został zatwierdzony przez rząd Dolnej Frankonii zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów regionalnych z naciskiem na cyfryzację, w szczególności w celu wzmocnienia tożsamości w Bawarii”.

Źródło

Stadt Aschaffenburg: „HeimatHub“: Umfangreiche Förderung für ein heimatgeschichtliches Digitalprojekt

Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno