UKRAINA: Archiwa państwowe w czasie wojny

Fragmenty sprawozdania Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego za maj 2022 r.: „[…] Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że praca czytelni została zawieszona w czasie stanu wojennego […] Według statystyk, w maju 2022 roku oficjalną stronę DAIFO (ДАІФО,ДержавнийархівІвано-Франківськоїобласті) odwiedzali najchętniej obywatele Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Czech i Rzeczpospolitej Polskiej, co jest bodźcem do dalszej i jeszcze lepszej pracy DAIFO.
W maju 2022 r. pracownicy Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego załatwili: 104 kwerendy biograficzne, w tym z wynikiem „pozytywnym” 81; 2 opracowania genealogiczne; 71 wniosków o charakterze społeczno-prawnym (którego głównym tematem są kwestie stażu pracy i wynagrodzenia); 19 kwerend majątkowych (dot. potwierdzenia praw własności do gruntu i nieruchomości, przydziału działek pod budowę budynków mieszkalnych, instytucji, wydawania pozwoleń na przebudowę i przebudowę istniejących budynków, odbiorów budynków i zabudowań gospodarczych, przydziału mieszkań i stosownych decyzji komitetów wykonawczych); 5 kwerend tematycznych.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 wystawy internetowe: „Pamiętamy 1939-1945” (poświęcony Dniu Pamięci i Pojednania oraz Dniu Zwycięstwa nad Nazizmem w czasie II wojny światowej); „Wielki Terror” (na Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych). W trakcie realizacji projektu„Martyrologia ukraińska XX wieku”, w trakcie poszukiwań archiwalnych w okresie sprawozdawczym przetworzono 530 spraw archiwalnych i śledczych.
Podkreślamy, że w związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę, wprowadzeniem stanu wojennego na Ukrainie, zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Rosją oraz koniecznością podjęcia pilnych działań w celu zachowania narodowego zasobu archiwalnego i ratowania życia archiwistów, Archiwum Państwowe w Iwano-Frankowsku zawiesiło wszelką komunikację z archiwami i innymi instytucjami, a także rozpatrywanie nowych i wszystkich wcześniej złożonych wniosków osób fizycznych i prawnych otrzymanych z kraju agresora i Republiki Białoruś, która jest wspólnikiem agresji na Ukrainę […].
W warunkach wojny na pełną skalę Rosji z Ukrainą DAIFO nie przerwało swojej pracy, nadal aktywnie działa i jest wypełnione dokumentami narodowego zasobu archiwalnego. W tym trudnym dla nas czasie wszelka pomoc i wsparcie jest niezwykle ważne. W maju 2022 roku baza materiałowo-techniczna archiwum została wzbogacona o nowy skaner i3400 oraz zewnętrzne dyski twarde do backupu, które przybyły w ramach pomocy humanitarnej z krajów UE. Serdecznie dziękujemy Instytutowi Pileckiego i Panu Pavlowi Ablamskiemu za pomoc i wsparcie na polu archiwalnym”.

Źródło:

Державного архіву Івано-Франківської області в травні 2022 року

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica