CZECHY: Wystawa plakatów

Archiwum stołecznego miasta Pragi (Archiv hl. m. Prahy) udostępniło swoje zbiory na wystawę realizowaną w Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Pradze (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) pt. „Język plakatu 1890-1938”, jaka zostanie otwarta 8 grudnia 2022 r. w siedzibie muzeum przy ul. 17 Listopada 2, 110 00 Praga 1.
Wystawa prezentuje wybór plakatów z wyjątkowej, liczącej ponad 30. tysięcy eksponatów kolekcji Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Pradze, która jest jedną z najstarszych i najważniejszych tego typu kolekcji w Europie. Zaprezentowano na niej 280 plakatów – w tym kilkanaście wypożyczonych przez Archiwum stołecznego miasta Pragi. Prezentację uzupełnia dwadzieścia innych eksponatów, głównie czasopism i książek poświęconych sztuce z przełomu XIX i XX wieku. W trzech blokach tematycznych: Sztuka, Reklama, Ideologia – prezentowane są dzieła światowych twórców, wśród których wymienić należy takie postaci, jak: Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret i Howard Chandler Christy, a także czeskich artystów lokalnych, jak: Vojtěch Preissig, František Zelenka i Vilém Rotter.

Pamiętajmy, że plakat jest unikalnym medium komunikacji wizualnej, które w różnym stopniu łączy estetykę tzw. sztuki wysokiej z malarskimi schematami popkultury. Choć plakat postrzegany był jako dzieło sztuki już w okresie swojego rozkwitu pod koniec XIX wieku, jego istnienie było zawsze uwarunkowane przeznaczeniem komercyjnym. Praktycznie nie powstaje bez zamówienia, a na jego formę ma wpływ cała gama uwarunkowań pozaartystycznych, od wymagań i gustu klienta, strategii marketingowych po grupę docelową. Zdecydowana większość plakatów nie miała ambicji artystycznych, ale część tych najlepszych reprezentuje rozwój projektów graficznych jako artefaktów o znacznej wartości artystycznej, historycznej i kulturowej, wzbudzających ogromne zainteresowanie wśród kolekcjonerów, historyków sztuki, ale także badaczy kultury i socjologów. Plakaty są ważnym dokumentem dziedzictwa kulturowego, a także niezwykle cennym źródłem kulturowo-historycznym, co zostało docenione dopiero w ostatnich dziesięcioleciach w związku z rozwojem multidyscyplinarnych studiów wizualnych. Opracowanie plakatu stanowi skondensowaną wypowiedź o zmianach w społeczeństwie, życiu codziennym i zmianach w kulturze materialnej, a także o ideologicznych i ideowych akcentach czasów, w których powstały.
Wystawa będzie czynna do 09.04.2023 r. Opłata za wstęp wynosi 200 CZK, bilet zniżkowy kosztuje 130 CZK.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze: Umělecko průmyslové museum v Praze

Prague.eu oficiální turistický portál Prahy

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra